การประกวดรถขบวนแห่เทียน
จำนำพรรษา ประจำปี 2554

 
ขอแสดงความยินดี
กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
การประกวดรถขบวนแห่เทียน
จำนำพรรษา ประจำปี 2554
13 กรกฎาคม 2554
เบื้องหลังการจัดรถแห่เทียน
จำนำพรรษา ประจำปี 2554
 
La Salle Chotiravi Nakhonsawan School
18 Kosi Road, T.Paknampo, A.Muang,Nakhonsawan, Thailand 60000
Contact no: Tel. 66 56 212 126, Fax. 66 56 214 955
Web master: maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)