วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม กลุ่มลูกเสือโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕...๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารลาซาลในครั้งนี้
สำนักงานลูกเสือแห่งขาติ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ #ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ แด่
*นายประภาส ศรีเจริญ #ประเภทผู้บริหาร
*นางสาวลัดดา กล่ำชัย #ประเภทผู้สนับสนุน
*เกียรติบัตรสำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ แก่ นางไพรินทร์ เล็กขำ นางสาวสุดารัตน์ สีดาถม และนางสาวอุมาพร คมคาย
และมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายวู๊ดแบดจ์ ๒ ท่อน แก่ นายสุเรณฑ์พล นาคธาชคชพันธุ์ นายปิยพัชร อินมณี และนายจักริน ปู่ภิรมย์

 

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment:

2019-07-01 17:54:36

2019-07-01 17:54:36

2019-07-01 17:54:36

2019-07-01 17:54:36

2019-07-01 17:54:36

2019-07-01 17:54:36