วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม #โครงการการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แ...ก่นักเรียนในสถานศึกษาของตำรวจภูธรนครสวรรค์ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

 

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment: