ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ผ.อ.ทัศนีย์ กรรณิกา พร้อมด้วย ครูสิงหา จันทร์ฉ่ำ ครูแอนนา ศรีทับทิม และครูณัฐกานต์ พันพัว เข้ารับ #การอบรมขับเค...ลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนต้นแบบส่วนภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ

 

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment: