ที่ตั้ง

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์60000 

โทรศัพท์ 0-5621-2126  โทรสาร 0-5621-4955 เว็บไซต์ www.lasallechote.ac.th 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


       St. John Baptist De La Salle

(ผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล)
ท่านนักบุญยอห์น  แบบติสท์  เดอ  ลาซาล  เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651 
ประเทศฝรั่งเศส จากครอบครัวที่มีฐานะมั่งมีและวงศ์ตระกูลสูง ได้สละฐานะทาง
สังคมและทรัพย์สมบัติของครอบครัว เพื่ออุทิศตนทำงานทางการศึกษาเพื่อเยาวชน
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส  เป็นผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ที่ภราดาทุกคนอุทิศตน 
เพื่อการศึกษา ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1719 ท่านเป็นผู้ที่ได้รับ
ยกย่องในด้านการจัดการศึกษา ได้รับการสถาปนาจากสมเด็จพระสันตปาปาไพอัสที่ 12
  ในปี  ค.ศ. 1950  ให้เป็น “นักบุญองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย”

จิตตารมณ์ของคณะลาซาล

          คณะลาซาลยึดมั่นในจิตตารมณ์แห่งความเชื่อที่มาจากประสบการณ์  การพิจารณา
การภาวนาของนักบุญยอห์น แบบติสท์ เดอ ลาซาล  บิดาผู้ก่อตั้งซึ่งได้แสดงถึงความรัก
ความร้อนรน ต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ

ความเชื่อทำให้ภราดาเชื่อมั่นว่า  การเป็นครูและใกล้ชิดเด็กเป็นกระแสเรียกสำคัญที่จะช่วย
    ชี้นำให้เยาวชนได้พบหนทางสว่างในชีวิต
ความเชื่อทำให้ภราดารักและยินดีเสียสละตัวเองโดยการสอนเรียน สอนคำสอน และ         
การศึกษาแบบคริสตชนต่อเยาวชน

ความเชื่อนำภราดาให้มองทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งความเชื่อทุกอย่าง  ตามน้ำพระทัยพระเป็นเจ้า
และถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า

 
 
 

ประวัติโรงเรียน
ความเป็นมา
 
คณะภราดาลาซาล เข้ามาทำงานด้านการศึกษาโดยทางพระสังฆราชหลุยส์ เวย์ (BISHOP LOUIS VEY) แห่งมิสซัง กรุงเทพสมัยนั้น
ได้จดหมายลงวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1898 ถึงภราดาหลุยส์ อิวาค ให้ส่งคณะภราดามาดูแลด้านการศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 
นอกจากนั้น คุณพ่อโกลมเบต์ (FR.COLOMBEY)  เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก  ได้จดหมายลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 1899 ถึงภราดาหลุยส์ อิวาค  อีกครั้งให้ส่งภราดามาเริ่มทำการสอน      ตั้งแต่ต้นปี 1900 แต่ขณะนั้นทางคณะมิอาจสนองตอบคำเรียกร้องได้
เพราะต้องดำเนินงานโรงเรียนเต็มมือ ที่สิงค์โปร์,มะละกา, ไซ่ง่อน (เวียดนาม)

50 ปี ต่อมา  ในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.1951 คณะภราดาแห่งโรงเรียนคริสตังค์ 2 ท่าน คือภราดา อาเดรียง มาร์กีออง ผู้ช่วยอธิการใหญ่  ประจำกรุงโรม  และภราดาคริสตอฟ ซัฟเฟร เจ้าคณะประจำประเทศเวียดนาม ได้เดินทางมาเมืองไทย เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อศึกษา ความเป็นไปได้ และสำรวจสถานะทางการศึกษาในประเทศไทย ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อตรวจสอบว่าจะเป็นการเหมาะสมไหม ที่จะนำภราดาเข้ามาทำงานด้านการศึกษาในประเทศไทย  ตามคำแนะนำของพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ผู้ใหญ่ของพระศาสนจักรในขณะนั้น  (สารสาสน์ปี 1951 หน้า 151)

ในที่สุดทางคณะได้ตอบจดหมายตกลงจะมาตามคำเชิญชวนของพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง (BISHOP LOUIS CHORIN) และเช้าตรู่วันที่ 31 สิงหาคม 1951 ภราดาชาวฝรั่งเศส 5 ท่านแรกจากไซ่ง่อนก็เดินทางมาถึงดอนเมือง พระสังฆราช หลุยส์ ไปรับ ด้วยตนเอง และให้พักอยู่ใกล้บริเวณสำนักพระสังฆราช ถนนสาธรใต้
ภราดาทั้ง 5 ท่านคือ
1. ภราดาโยเซฟ แมรตส์
2. ภราดาโดมิส โรเกเทียน
3. ภราดาคอนสแตนติน มาร์ค
4. ภราดาคอลิน เอมิล
5. ภราดาเรอร์เนย์

วันที่ 20 เมษายน ค.ศ.1953 (พ.ศ.2496) โรงเรียนโชติรวี ได้ก่อตั้งขึ้น ตามสัญญาในข้อตกลงระหว่างภราดาลาซาล และกลุ่มสมาคมโรงเรียนจีน  การร่วมกันกับภราดาคณะลาซาลในด้านการศึกษาที่ปากน้ำโพ เพราะต้องการให้ภราดาสอนเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ทำการค้ากับชาวสิงค์โปร์ และฮ่องกง  ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
วันที่ 16 กรกฎาคม 1954 ภราดาซัลวาตอร์ ไปร์ ภราดาชาวแมนจูเรียเดินทางจากไซ่ง่อนมาประจำที่โรงเรียนโชติรวี

ปีพ.ศ. 2500 เป็นปีที่สัญญาหมดอายุ สมาคมจีนได้เปลี่ยนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นนายคิน แซ่โค้ว ตำแหน่งประธานกรรมการ และได้ขอขึ้นค่าเช่าอาคารสถานที่สำหรับปีต่อไปคือเก็บค่าเช่าปีละ 20,000 บาท โดยแบ่งเก็บเป็น 2 งวด งวดแรกเก็บในเดือนพฤษภาคมเป็นเงิน 10,000 บาท งวดที่สองเก็บในเดือนพฤศจิกายนเป็นเงิน 10,000 บาท โรงเรียนได้ตัดสินใจตกลงทำสัญญาเช่าต่อจนถึงปีการศึกษา 2503 เมื่อใกล้จะหมดสัญญาเช่าเจ้าของต้องการอาคารคืนโรงเรียนจึงได้หาซื้อที่ดินเพื่อจะสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ช่วงนั้นบอร์เนียว (อิสท์ เอเชียติ๊ก) หมดสัมปทาน และจะขายที่ดินบริเวณใกล้ๆวัดไทรใต้ มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ จึงได้เสนอเรื่องนี้ต่อคณะภราดาลาซาล คณะภราดาได้ตกลงซื้อเมื่อเดือนธันวาคม2502 ในราคา 700,000 บาท แล้วมอบให้ภราดาไมเคิลฟีเอเวต์ อธิการโรงเรียนโชติรวี เป็นผู้ควบคุมดำเนินการก่อสร้างอาคารสามชั้น (อาคารลาซาล)ความยาว 108 เมตร มีห้องเรียน ทั้งหมด 30 ห้องเรียน มีห้องอธิการ ห้องครูใหญ่ ห้องทำงานครู4 ห้อง ห้องสมุดห้องจำหน่ายหนังสือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชั่วคราวมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น 2,100,000 บาทเศษ นอกจากนี้ได้สร้างโรงอาหาร สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานและห้องเรียนเป็นอาคารไม้สำหรับชั้นประถมศึกษาอีก 2 หลังในขั้นต้นบราเดอร์สร้างอาคารเพียงครึ่งเดียว เพราะมีเงินไม่พอ เมื่อได้รับอนุญาตและได้รับความช่วยเหลือจากกรุงโรม แล้วจึงได้สร้างต่อจนเสร็จ

 • หลังที่ 1 มี 10 ห้องเรียนห้องทำงานครู 1 ห้อง อาคารมีความกว้าง 9 เมตร ยาว 74 เมตร
 • หลังที่ 2 มี 2 ห้องเรียน อาคารมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร

ปีการศึกษา 2503 จึงได้ย้ายโรงเรียนมายังแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโรงเรียนในปัจจุบันฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปิ่น มาลากุล) ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแห่งใหม่ และชมเชยว่า "เป็นสถานศึกษาที่เหมาะสมสวยงาม"
 

ปีการศึกษา 2505 คณะภราดาลาซาล เปิดโรงเรียนแห่งที่ 2 ที่ จังหวัดจันทบุรี เริ่มแรกใช้ชื่อโรงเรียนมารดาพิทักษ์  มาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)  ในปี 2507


วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506ภราดาโยเซฟ วันคอยดำรงตำแหน่งอธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรองวิทยฐานะให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
ตามหนังสือที่ ศธ.ที่ 23193/2506

ปีการศึกษา 2506 คณะลาซาลเปิดโรงเรียนแห่งที่ 3 ที่บางนา กรุงเทพฯ ชื่อ โรงเรียนลาซาล

 

ปีการศึกษา 2510 – 2530
คณะภราดาได้แต่งตั้งให้นายดิเรก โชติรวี เป็นผู้ถือใบอนุญาตแทนคณะลาซาล  จนถึงปี 2530 จึงโอน
กิจการโรงเรียนจดทะเบียนเป็นของมูลนิธิลาซาล และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์”
 
ปีการศึกษา 2515
โดยภราดาวีแอล วัน ดำรงตำแหน่งอธิการ มีการสร้างอาคารเรียนใหม่     อีก 1 หลัง สูง 4 ชั้น เรียกว่า
“อาคารเบนิลด์” เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2516 ซึ่งเป็นปีเดียว กับที่โรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิง
 
ปีการศึกษา 2520

โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น เรียกว่า “อาคารมีเกล” เพื่อรับนักเรียนที่จำนวนเพิ่มขึ้น
โดยมีอธิการวิคตอร์ บู ดำรงตำแหน่งอธิการ

ปีการศึกษา 2523

ปีการศึกษา 2523 ภราดาวิคตอร์ กิล ดำรงตำแหน่งอธิการและพัฒนาโรงเรียนจนได้รับเลือกจา
กกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน และอธิการยังได้รับรางวัล “ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่นและครูผู้มีผลงานดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2525” จากฯพณฯ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์  นายกรัฐมนตรี

ปีการศึกษา 2530

โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น “โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา” และได้ขยาย
การศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ อธิการได้ริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน 3 โครงการ คือ
1.  โครงการบ้านมิเกล  ตั้งขึ้นเพื่อจัดที่พักอาศัย อาหาร สำหรับนักเรียนชนบทที่มีผลการเรียนดี บ้านอยู่ห่างไกล
โรงเรียน ไม่สามารถเดินทางไปกลับในวันเดียวได้ นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนที่สอบแข่งขันชิงทุน การศึกษาของ
มูลนิธิลาซาลได้ ในระดับชั้น ม.1-3
2. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนเข้าวัยเรียน ที่พ่อแม่
หากินบริเวณ กองขยะและปล่อยให้ลูก ๆ อยู่ตามลำพัง ทางศูนย์ ฯ ได้รับเด็กมาอยู่รวมกัน มีการปูพื้นฐานความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ มีรถบริการรับส่งและจัดอาหารกลางวันให้ได้รับอนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์ตามใบอนุญาต ที่
นว. 0021/133  ลงวันที่ 5 มกราคม 2530 3. โครงการบ้านลาซาล จัดขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกา
สทางการศึกษา อาทิ            ครอบครัวมีปัญหา เป็นเด็กกำพร้า มีฐานะยากจน โดยจัดที่พักอาศัย จัดอาหาร
อุปกรณ์การเรียน  เครื่องนุ่งห่ม และให้การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมฝึกฝนทางด้านวิชาชีพให้อีกด้วย

ปีการศึกษา 2532

ภราดากันย์ วงษ์ชีรี ดำรงตำแหน่งอธิการ มีการปรับปรุงโรงเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านคุณภาพนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา
และอาคารสถานที่ เช่น การปรับปรุงในด้านแสงสว่างในอาคารเรียน เป็นต้น และได้เริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  เป็นครั้งแรก

 
ปีการศึกษา 2534

ปีการศึกษา 2534 ถึงปีการศึกษา 2544  ภราดาบุญเชิด  เกตุรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการและผู้รับใบอนุญาต
ได้ดำเนินนโยบายสอดคล้องต่อเนื่องกัน มีการพัฒนาด้านบุคลากร การเรียน
การสอน อาคารสถานที่  โดยสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง เช่น

 1. ห้องฟังภาษาอังกฤษ
 2. ห้องเรียนมัธยมปลาย
 3. ห้องคอมพิวเตอร์ประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. มีการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(LAN) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลนักเรียน / ครู / อาจารย์ /
  คนงาน / งานธุรการ และวิชาการ
 5. ห้องสมุดมัธยม / ห้องสมุดประถมต้น / ห้องสมุดประถมปลาย
 6. ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
 7. ห้องแนะแนว
 8. ปรับปรุงโรงอาหาร
 9. สร้างอาคารอเนกประสงค์
 10. สร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล
 11. ทำถนนทางเดิน
 12. สร้างที่พักให้นักเรียนอ่านหนังสือ
 13. สร้างสวนหย่อม
 14. สร้างสระว่ายน้ำ
 15. ปรับปรุงรั้วโรงเรียน
 16. ทาสีอาคารเรียน
 17. ศาลาอเนกประสงค์  7  หลัง
 18. ห้องพยาบาล  1  ห้อง
 19. สร้างอนุสรณ์สถานนักบุญยอห์นฯ
 20. ห้องโสตทัศนูปกรณ์
 21. สร้างอาคารศูนย์บริการนักบุญยอห์น 4 ชั้นประกอบด้วย

* ชั้นที่ 1       ห้องสารสนเทศนักบุญยอห์น
* ชั้นที่ 2       ห้องโสตทัศนูปกรณ์  2  ห้อง ห้องประชุมเล็กบรรจุ  20  คน 1  ห้อง  และทางปีกขวาเป็นห้องซ่อม
บำรุงคอมพิวเตอร์  1 ห้อง
* ชั้นที่ 3       ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมปลายและประถมปลาย
* ชั้นที่ 4       ห้องคอมพิวเตอร์และห้องดนตรีไทย
ห้องเอกสารอ้างอิง / ค้นคว้าของครู ห้องจินตปัญญา

ปีการศึกษา 2539

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตร “โรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร” ระดับดีมาก 2 ปีซ้อน

ปีการศึกษา 2541

สำนักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7
ได้มอบรางวัล  “สถานศึกษาดีเด่นด้านปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรมนักเรียน ระดับเขต”

ปีการศึกษา 2542

ห้องสมุดได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดโรงเรียนเอกชนดีเด่น เขตการศึกษา 7 และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น
รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่

ปีการศึกษา 2543

 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าสถานรับเลี้ยงเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ

ปีการศึกษา 2544

ภราดานครชัย ศันสนยุทธ เป็นครูใหญ่ เชิญอาจารย์จากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์มาสอนนักเรียน ม.4-6  จำนวน 4 คน

ปีการศึกษา 2545

ภราดานครชัย  ศันสนยุทธ  ดำรงตำแหน่งอธิการ / ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ครูใหญ่ 
ได้พัฒนาครู  พัฒนาโรงเรียน อาคารสถานที่  อาทิ

 1. สร้างห้องอาหารสุทธาโภชน์
 2. ติดตั้งเครื่องไฮโดรแวกสำหรับขจัดกลิ่น-ยุง  ฟอกอากาศ-น้ำ ให้อนุบาล
 3. ซ่อมแซมสระว่ายน้ำอนุบาล  “อำมฤคโชค”  และใช้ระบบคลอรีนไดออกไซด์
 4. ซ่อมแซมบริเวณซีเมนต์จากประตู 2  ถึงหน้าอาคารลาซาล และหน้าอาคารมิเกล 3,200  ตารางเมตร
     5. ตั้งฐานรูปแม่พระมารดาพิทักษ์ (อนุบาล)
     6. นักเรียน-คนงานมีบัตรประจำตัว
     7. เพิ่มการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  ปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้า
     8. ผลิตเพลงโรงเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเพลงมาร์ชโชติรวี  อาทิ ลานลั่นทม  อาณาจักรดวงดาว เลือดเหลืองแดง  ปัจฉิมลาซาล  ลาซาลสุวรรณสมโภชโชติรวีอวยชัยชาวลาซาล
     9. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง  สำหรับนักเรียนอนุบาล
     10. จัดให้มีระบบสารสนเทศ (Touch Screen)  สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง สืบหาข้อมูล
     11. สร้างห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล
     12.  สร้างซุ้มพระเยซูเหนือประตู 1  ซุ้มพระหฤทัยเยซูเหนือประตู 2  และซุ้มแม่พระมารีอา เหนือประตู 3 เพื่อพิทักษ์รักษาและอวยพร
ปีการศึกษา 2546 ถึงปีการศึกษา 2548

ภราดาประภาส   ศรีเจริญ  ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการ / ผู้รับใบอนุญาต  ครูใหญ่ มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 1. ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2 
 2. ได้รับรางวัลพระราชทานยอดเยี่ยมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา

     “รักการอ่าน สานสู่ฝัน”  5  สาขา  ได้แก่

         - สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน  ระดับมัธยมศึกษา

         - สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

         - สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์             ระดับมัธยมศึกษา

        - สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักคิดคำนวณ          ระดับมัธยมศึกษา

        - สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคม   ระดับมัธยมศึกษา

      3. ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรม

         ราชกุมารี  

      4. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประดับธงชาติ ประเภทหน่วยงานภายนอกเอกชน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

      5. โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับก่อน

         ประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6

      6. ได้รับการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ของเขตการศึกษา 7

      7. เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยต้นน้ำเจ้าพระยา

      8. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาข้ามปี

          ปีการศึกษา 2546 นี้  โรงเรียนได้ดำเนินกิจการครบรอบ 50 ปี จึงได้จัดงานเฉลิมฉลอง     
“งานสุวรรณสมโภชลาซาลโชติรวี” และสร้างศาลาสุวรรณสมโภช ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
รวมทั้งได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 


ปีการศึกษา 2547

โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามความต้องการของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

 1. ดำเนินการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ป.1–2,
  ป.4–5 , ม.1–2  และ ม.4–5
 2. เข้าร่วมโครงการ  To  Be  Number One และโครงการโรงเรียนสดใสปลอดภัยยาเสพติด
 3. ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดี” ของกรมอนามัย
 4. เข้าร่วมโครงการรักชาติถูกทาง  สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
 5. เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน
 6. เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 7. จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
 8. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนต่าง ๆ อาทิ  ทาสีอาคารลาซาล และ อาคารโซโลมอน
 9. จัดแหล่งการเรียนรู้บริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน อาทิ สวนสมุนไพร, สวนไม้วรรณคดี, สวนไม้ดอก
  ไม้ประดับ และ พันธุ์ไม้หายาก

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแหล่งการเรียนรู้  พัฒนาครู  พัฒนาโรงเรียน  อาคารสถานที่  อาทิ

 1. ทาสีที่อาคารมารดาพิทักษ์ อาคารเบนิลด์ อาคารลาซาล อาคารโซโลมอนและห้องสมุดเบนิลด์
 2. ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามบาส ฯ  1 
 3. ปรับปรุงพื้นซีเมนต์โรงอาหารสุธาโภชน์
 4. ซ่อมแซมพื้นซีเมนต์หน้าอาคารเบนิลด์ จำนวน  900 ตารางเมตร
 5. ปรับปรุงห้องพยาบาลมิวเชียง  ทำพื้นแยกห้องน้ำชายและหญิง
 6. ติดตั้งพัดลมที่อาคารลาซาล และโซโลมอนเพิ่มอีก  60 จุด
 7. สร้างศาลาสุวรรณสมโภช เพื่อเป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ  50  ปี ลาซาล
 8. สร้างรั้วที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สูงประมาณ   4  เมตร  ยาว  108  เมตร
 9. ถมดินที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สูงประมาณ   3  เมตร  ยาว  108  เมตร
 10. ทำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่หอสมุดสัพพัญญุตาผ่านท่อของเทศบาล ทำท่อระบายน้ำ
  ที่บริเวณโรงอาหารอาคารลาซาล


ปีการศึกษา 2548

โรงเรียนได้พัฒนาตามด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. ดำเนินการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ตั้งแต่ ป.1 – ม.6
 2. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่น ระดับประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3. ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ ระดับทอง
 4. ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งโครงการชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา มาตรฐานยอดเยี่ยม 2 ปีต่อเนื่อง
 5. ได้รับการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับเหรียญทองแดงจาก สพฐ. 4 รางวัล
 6. สร้างอาคาร คสล. โครงเหล็ก (เอนกประสงค์) ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง 
 7. ปรับปรุงห้องทะเบียน  ห้องวิชาการ  ห้องประสิทธิผล  และห้องประชุมที่ชั้นล่างอาคารลาซาล
 8. ซ่อมบำรุงบ้านพัก อาคารในโครงการพิเศษ บ้านลาซาล บ้านมิเกล
 9. ติดตั้งวางระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน  เป็นการตรวจสอบและซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดี ประหยัดพลังงาน
 10. ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
 11. ติดพัดลมเพิ่มที่อาคารโซโลมอน 12 ห้องเรียน ห้องละ 2 ตัว พร้อมทั้งห้องประกอบและห้องกิจการนักเรียน
 12. เพิ่มห้องปฏิบัติการทางภาษาระดับประถม 1 ห้อง  และห้องปฏิบัติการทางภาษา ระดับมัธยม 1 ห้อง
 13. พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบ LAN การให้บริการ Internet  และเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่  จำนวน 55 เครื่อง
ปีการศึกษา 2549

ภราดาชัยพร กิจมงคล ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/อธิการ/ครูใหญ่
มีห้องเรียนจำนวน 98 ห้อง จำแนกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 18 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา
จำนวน 44 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน  12  ห้องเรียน นักเรียน 4,730  คน  นักเรียนชาย 2,526 คน นักเรียนหญิง 2,204 คน ครู  231  คน
เป็นครูชาย 48 คน ครูหญิง 183 คน  (สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2549) ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ
              

 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงการ อย.น้อย ระดับประเทศ
 • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "โต๊ะจีนหนังสือ"
  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และชมเชย 5   
 • รางวัล ในการประกวดสื่อประกอบการเรียนการสอน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก สมศ.
 • ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นการจัดสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
  พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จาก ฯ พณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการประกวดเว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมไทย จัดโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ต
  เพื่อโรงเรียนและชุมชน
 • คณะพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้รับรางวัล BEST PRACTICES ระบบเรียนรู้เรื่อง พัฒนาการอ่าน สู่การเรียนรู้
  ด้วยนวัตกรรม 4 ส. จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  (สสส.) เป็นผลงานจากการเข้าร่วมโครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ ระหว่างปี 2547-2549
ปีการศึกษา 2550

         ภราดาวิกตอร์ กิล มูโน๊ส ดำรงตำแหน่งอธิการ ภราดาสยาม งามดี ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และภราดาชัยพร
กิจมงคล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีห้องเรียนจำนวน 97 ห้อง จำแนกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 17 ห้องเรียน
ระดับประถมศึกษาจำนวน 44 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน
12  ห้องเรียน นักเรียน 4,641  คน  นักเรียนชาย 2,469 คน นักเรียนหญิง 2,172 คน ครู  236  คน 
เป็นครูชาย 48 คน ครูหญิง 188 คน(สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2550) โรงเรียนมีการพัฒนา
ตามด้านต่างๆ ดังนี้
 

     1.  ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศในการประกวดโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "รักการอ่านผ่าน 4 ส.จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

     2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 4 ปีต่อเนื่อง

     3. ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ปีการศึกษา 2551

ภราดาสยาม งามดี ดำรงตำแหน่งอธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รับใบอนุญาต ครูใหญ่ มีห้องเรียนจำนวน 95 ห้อง
จำแนกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 16 ห้องเรียน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 43 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ห้องเรียน นักเรียน 4,513 คน นักเรียนชาย 2,394 คน นักเรียนหญิง 2,119 คน
ครู 239 คน เป็นครูชาย 54 คน ครูหญิง 185 คน (สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551) โรงเรียนมีผลงานตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. เปลี่ยนแปลงวิธีการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า โดยโรงเรียนสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้ทางอินเทอร์เน็ต 
 2. และมีการซ่อมบำรุง หม้อแปลงในการจ่ายไฟไปตามจุดต่างๆ เพื่อสะดวกสำหรับการซ่อมบำรุงเมื่อเกิดปัญหาด้านไฟฟ้า  
 3. ซ่อมบำรุงบ้านพัก อาคารในโครงการพิเศษ บ้านลาซาล 
 4. ปรับปรุงดูแลสวนหย่อมอาคารมารดาพิทักษ์ สวนสมุนไพร ช่วงชั้นที่ 1,2 เรือนเพาะ 
 5. เห็ดฟาง และเรือนเพาะชำ 
 6. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับระดับอนุบาล จำนวน 25 เครื่อง 
 7. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนประจำ จำนวน 8 เครื่อง 
 8. การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามอาคารเรียนและบริเวณต่าง ๆ ที่สำคัญระดับอนุบาลและประถมต้น จำนวน 32 ชุด  
 9. พัฒนาระบบสารสนเทศคนงานโดยติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจำนวน 1 เครื่อง 
 10. พัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนโดยติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือนักเรียนมัธยมปลายจำนวน 3 เครื่อง 
 11. พัฒนาระบบ Internet โดยเพิ่มช่องสัญญาณชนิด Lease Line 2 เมกะบิต และเพิ่มสัญญาณชนิด ADSL 4 เมกะบิต
 12. จำนวน 1 วงจร 
 13. พัฒนาการใช้งาน Internet ให้มีการ login เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดด้านคอมพิวเตอร์ปี 50 ประกาศจากทางกระทรวง ICT   
ผลงานดีเด่นและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2550 ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ต่อเนื่องกันภายใน 10 ปี  
 2. โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัยและประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นครสวรรค์ได้พิจารณาคัดเลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลาซาล) เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่น 
 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวด“หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”ในกิจกรรม “ ขวดมหัศจรรย์ สร้างสรรค์นักอ่าน” จัดโดยคุรุสภา 
 5. ชมรมวัฒนธรรมไทยและนำเสนอผลงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลมาตรฐานระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2550 และมาตรฐานยอดเยี่ยม 5 ปีต่อเนื่อง จาก “การจัดกิจกรรมตามโครงการจัดตั้งชมรม 
 6. วัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา” โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 3 ธ.ค.2551 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2551 เข้ารับ 
 7. โล่ประกาศเกียรติคุณจากนายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 8. ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2551 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 จัดโดยธนาคารออมสินและกระทรวงศึกษาธิการ 
 9. ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเหรียญทองแดง จากการทดสอบความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ผลงานด้านบุคลากรครู ดังนี้ 
 1. กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาแก่ภราดาสยาม งามดี อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ในโอกาสที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อน ประถมศึกษา 
 2. คุณครูออมสิน พงษ์เกษตร์กรรม์ ได้รับรางวัลผู้รับผิดชอบโครงการดีเด่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วรรณกรรมเยาวชนแว่นแก้ว จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตาลัย และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นในวิชาชีพ 
 3. คุณครูกัญญาณัฐ ช่างเล็ก และคุณครูวิไลวรรณ ยอดทองดี ศึกษาดูงานด้านการศึกษาการสอนภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน ร่วมกับสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ นครเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

ปีการศึกษา  2552
 

ปีการศึกษา 2552 ภราดาสยาม งามดี ดำรงตำแหน่งอธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต มีห้องเรียนจำนวน 96 ห้อง จำแนกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 16 ห้องเรียน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 42 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  12  ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 4,466 คน  
นักเรียนชาย 2,362 คน นักเรียนหญิง 2,104 คน  ครู  248  คน เป็นครูชาย 54 คน ครูหญิง 194 คน  (สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552) โรงเรียนมีการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้


 1. ก่อสร้างอาคารห้องน้ำชายหลังอาคารลาซาลจำนวน3ชั้นอาคารสำนักงานอธิการจำนวน  2  ชั้น  อาคารเด็กประจำ 
 2. จัดทำสนามเปตองใหม่ บริเวณสนามวอลเล่ย์บอล บนเขา
 3. จัดทำรั้วลวดหนามศูนย์พัฒนา
 4. ปรับพื้นที่บริเวณทางขึ้นสนามฟุตบอลให้เป็นทางรถยนต์วิ่ง เพื่อสะดวกสำหรับนักเรียนที่กำลังใช้สนามฟุตซอลและแข่งขัน  วอลเล่ย์บอล  ฯลฯ
 5. ดูแลและจัดทำสวนหย่อมน้ำตกบริเวณด้านข้างศาลาสุวรรณสมโภชน์ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้พร้อมกับตกแต่งสวนพันธุ์ไม้น้ำต่างๆ และบริเวณทางขึ้นสนามฟุตบอล
 6. จัดทำสวนน้ำพุและตกแต่งสวนปรับพื้นที่สำหรับรถยนต์ให้  เป็นทางเดินรถสองทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครู   ผู้ปกครองที่มาติดต่อภายในโรงเรียน       
 7. ประสานงานกับสถาปนิก เพื่อปรับพื้นที่และรักษาสภาพแวดล้อมรอบๆบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ พร้อมทั้งวางระบบท่อระบายน้ำ  บริเวณทางลงสนามฟุตบอล โดยปรับทางระบายน้ำให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ
 8. ปรับปรุง-ต่อเติม ห้องโสตฯ 4 (ชั้น 2 อาคารอานุลต์ ห้องน้ำชายลาซาล) ห้องดนตรีไทย   (ชั้น 3 อาคารอานุลต์ ห้องน้ำชายลาซาล) อาคารนักเรียนประจำ อาคารสำนักงาน บ้านอุดมประเสริฐสำหรับเป็นบ้านพักรับรอง  เปลี่ยนมาตรน้ำประปาใหม่ตามจุดร้านค้าภายในโรงเรียนและจัดทำบ่อดักไขมันจำนวน  3  จุด ได้แก่ โรงอาหารมิวเชียง  
 9. โรงอาหารเบนิลด์และโรงอาหารลาซาล
 10. ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของมูลนิธิลาซาล  ต่อเติมโครงหลังคาห้องช่างเพื่อปรับเป็นห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์  ง่ายต่อการค้นหาและสะดวกสำหรับผู้ใช้งานสำหรับเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือช่าง       
 11. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน  60 เครื่อง
 12. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อบริการอินเทอร์เน็ตครูและนักเรียนจำนวน 2  เครื่อง
 13. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูล ภาพกิจกรรม และงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง
 14. ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ประจำห้องประกอบสื่อการเรียนการสอนจำนวน  17 เครื่อง
 15. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามอาคารเรียนและบริเวณต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

 

 • อาคารมิเกล 16 ตัว
 • อาคารโซโลมอน 16 ตัว
 • ศูนย์บริการนักบุญยอห์น 16 ตัว
   16. พัฒนาระบบ Internet โดยเพิ่มช่องสัญญาณชนิด Lease Line  3 เมกะบิต และเพิ่มสัญญาณชนิด ADSL  4 เมกะบิต จำนวน 2 วงจร

 

ผลงานดีเด่นและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน ผ้าไตรให้กับโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์   จำนวน  2  ไตร เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัด โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 11  จำนวน 99 รูป ระหว่างวันที่  6-13 มีนาคม  2553
 2. วันที่ 20 ต.ค. 2552  รับรางวัลเหรียญทองแดงจากผลการสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  กรุงเทพฯ
 3. รางวัลระดับเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ผลงาน กิจกรรมไปรษณีย์รักการอ่าน และเป็น 1 ใน 16 โรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
 4. รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2552 ระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม
 5. รางวัลการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษายอดเยี่ยม 6 ปีต่อเนื่อง
 6. ได้รับรางวัลคุณภาพโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-star Quality Award) ระดับประเทศ ประเภท V-star Club และ V-star Quality Award ระดับจังหวัด
 7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานด้านการมีส่วนร่วมรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาในโครงการ "เยาวชนร่วมใจ ลดน้ำเสีย คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา" โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ผลงานด้านบุคลากรครูดังนี้ 
 1. นางนิตยา มั่นศรี ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2552
อื่น ๆ  
 1. รับนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการ Rotary Exchange Student จัดโดย สโมสรโรตารีสี่แคว ได้แก่ Mr. Victor Augusto Oliveira de Faria จาก ประเทศบราซิล
 ปีการศึกษา  2553
 

ปีการศึกษา 2553 ภราดาสยาม งามดี ดำรงตำแหน่งอธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รับใบอนุญาต  มีห้องเรียนจำนวน 92 ห้อง จำแนกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 16 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  12  ห้องเรียน นักเรียน 4,375  คน  นักเรียนชาย 1,993 คน นักเรียนหญิง 1,746 คน ครู  263  คน  เป็นครูชาย 60 คน ครูหญิง 203 คน (สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553)
โรงเรียนมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

 

 1. พัฒนาระบบการจัดเอกสาร สารบรรณ  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถสืบค้นจดหมายเข้าย้อนหลังและทำให้ระบบการจัดเอกสารเป็นระเบียบและรัดกุมยิ่งขึ้น
 2. จัดทำสวนหน้าอาคารโซโลมอน หน้าบ้านลาซาลและหน้าบ้านมีเกล
 3. ติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมตามอาคารเรียนห้องเรียน
 4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องโสตฯ  4-5 (ชั้น  2 และ 3 อาคารอานุลด์) และห้องประกอบ ปรับปรุงห้องเรียน  –  ห้องน้ำของนักเรียนระดับอนุบาล
 5. ปรับปรุงห้องประกอบต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดเบนิลด์ อาคารนักเรียนประจำ ห้องพยาบาลมิวเชียง  ทาสีบ้านลาซาล บ้านอุดมประเสริฐ -  บ้านพักรับรอง  ห้องรับรองห้องประชุมข้างห้องสตีเฟ่น  อาคารสำนักงาน  (หลังอาคารลาซาล)  และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
 6. ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของมูลนิธิลาซาล
 7. ติดตั้งที่กักเก็บน้ำบริเวณบนเขา
 8. ย้ายแท็งค์น้ำดื่มของอาคารเบนิลด์บริเวณด้านข้างอาคารไปบริเวณด้านหลัง  2  แท็งค์
 9. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานและศึกษาค้นคว้าสำหรับครูจำนวน 20 เครื่อง
 10. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องแม่ข่ายขนาด 3000 VA จำนวน 2 เครื่อง
 11. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามอาคารเรียนและบริเวณต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
  - บ้านลาซาลจำนวน 16 ตัว

        - อาคารลาซาลจำนวน 48 ตัว3

        - ประตู 4 จำนวน 16 ตัว

        - แผนกนักเรียนประจำจำนวน 48 ตัว

   12.  พัฒนาระบบ Internet โดยเพิ่มช่องสัญญาณชนิด Lease Line  6 เมกะบิต และเพิ่มสัญญาณชนิด ADSL 6 เมกะบิต จำนวน 2 วงจร
และติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ADSL ศูนย์พัฒนาฯ 4 เมกะบิต  1 วงจร

ผลงานดีเด่นและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน ผ้าไตรให้กับโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  จำนวน  1  ไตร เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัด โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 99  รูป  รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่  8-15 มีนาคม  2554
 2. รางวัลเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ระดับจังหวัด ประจำปี 2553
 3. โล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการจ้างงานคนพิการ ระดับประเทศประจำปี 2553  จากนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ          
 4. รางวัลชนะเลิศจากการประกวดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประเภทความคิด 6  ปี ต่อเนื่อง
 5. รางวัลชนะเลิศจากการประกวดเทียนพรรษาเนื่องในวันปิยมหาราชประเภทความคิด  6  ปี ต่อเนื่อง
 6. รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม กิจกรรม “สหกรณ์ออมทรัพย์ความรู้ คู่ชุมชน” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 7. วันที่ 3 ก.ย.  2553  รับรางวัลเหรียญทองแดง  จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
 8. รางวัลชนะเลิศการประกวดเทียนพรรษาประเภทความคิดสร้างสรรค์  ประจำปี  2553
 9. วันที่ 6  มี.ค. 2553  เกียรติบัตรให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี  2552  ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 


ผลงานด้านบุคลากรครูดังนี้ ตัวแทนครูเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  ได้รับรางวัล  ดังนี้
 1. ครูรุ่งทิวา  สันติผลธรรม  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับประเทศ ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลคุณธรรมนำความคิดระดับประเทศ
 2. ครูออมสิน  พงษ์เกษตรกรรม์  รับโล่รางวัลชนะเลิศ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับประเทศ  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ

รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นในสถานศึกษาภาคเอกชน  ได้แก่

 1. คุณครูลำพูน       บุญมี                  รางวัลครูผู้สอนกลุ่มปฐมวัย
 2. คุณครูวิภา         เดชด่าน               รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 3. คุณครูผานิต       เพิ่มความประเสริฐ     รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 4. คุณครูลดาวัลย์     ทองทิพย์             รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
 1. คุณครูรุ่งทิวา       สันติผลธรรม          รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
ปีการศึกษา 2554

ภราดาสยาม  งามดี  ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต / อธิการ 
ผู้อำนวยการ มีห้องเรียนจำนวน 91 ห้อง  จำแนกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 16 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 38 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ห้องเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  13  ห้องเรียน นักเรียน 4,381 คน นักเรียนชาย 2,324 คน นักเรียนหญิง 2,057 คน ครู  261  คน  
เป็นครูชาย 55 คน ครูหญิง  206 คน   (สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554)
  มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  จำนวน  61  เครื่อง
 • จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานและศึกษาค้นคว้าสำหรับครูจำนวน 2 เครื่อง
 • ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ประจำห้องประกอบสื่อการเรียนการสอนจำนวน 5  เครื่อง
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามอาคารเรียนและบริเวณต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
 • อาคารอานุลด์ จำนวน 16 ตัว
 • ประตู 2 จำนวน 4 ตัว
 • บ้านยุวลัยฯ จำนวน 8 ตัว
 • พัฒนาระบบ Internet โดยเพิ่มช่องสัญญาณชนิด Lease Line  6  เมกะบิต และเพิ่ม สัญญาณชนิด ADSL  12 เมกะบิต จำนวน 2 วงจร


ผลงานดีเด่นและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
  " มหัศจรรย์อ่านคิด สร้างชีวิตรักการอ่าน"
 • ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ  การแข่งขัน Science Show งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2554
 •  ได้รับเกียรติบัตรโอกาสที่นักเรียนลาซาลผ่านการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาค
  ในรายการดาวแห่งความดี  วีสตาร์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง DMC the only one
 • ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณโอกาสที่โรงเรียนสนับสนุนสถาบันการศึกษาสัมพันธ์ ในโครงการการมีส่วนร่วมในการ
  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมสถาบันการศึกษาสัมพันธ์ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริตแห่งชาติ
 •  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การส่งเสริมนักเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี 54 ระดับมัธยมศึกษา ณ 
  ศาลจังหวัดนครสวรรค์
 •  โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเทียนจำนำพรรษาประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี 2554
 •  โล่เกียรติคุณในโอกาสสนับสนุนการรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามต้านภัยยาเสพติด
  รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองเชียร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้นำเชียร์จากการแข่งขันงานกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน จ.นครสวรรค์
ปีการศึกษา 2555
 

            ภราดาบุญเชิด เกตุรัตน์  ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต /อธิการ
ภราดาดนัย กิ่งก้าน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางสาวทัศนีย์ กรรณิกา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการมีห้องเรียน จำนวน 94 ห้อง
จำแนกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 17 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 37 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24
ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 13 ห้องเรียน นักเรียน 4,396 คน นักเรียนชาย 2,363 คน นักเรียนหญิง 2,033 คน
ครู 250 คน  แบ่งเป็นครูชาย จำนวน 54 คน ครูหญิง 196 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555)
มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. จัดระบบการจัดใช้สถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน ดูแล ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ   ภายใน  อาคารเรียน
  อาคารประกอบ และให้บริการแก่ครู และ นักเรียน ในการขอซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียน และห้องประกอบการ
 2. ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องสมุดเบนิลด์
 3. ปรับปรุงอาคารมีเกลชั้น 3 ให้เป็นห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับ นักเรียนระดับ ป.5-6

    4. จัดทำพื้นที่บนเขาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้

     5. ปรับปรุง-เปลี่ยนป้ายหน้าห้องต่างๆ และติดตั้งอย่างเป็นระเบียบ

     6. จัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฎิบัติงานครูและการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 96 เครื่อง

     7. จัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อบริการอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนสำหรับระดับประถมศึกษาจำนวน 1 เครื่อง

    8. พัฒนาและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและสืบค้นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ห้อง

    9. จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วยกระดานอิเล็คทรอนิกส์(E-Board)ตามห้องประกอบการเรียนการสอนทุกระดับชั้นและห้องเรียนระดับประถมแผนก Intensive จำนวน 20 บอร์ด

    10. จัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาแผนก Intensiveและครูในระดับอื่นๆ

         จำนวน 18 เครื่อง

    11. จัดซื้อและติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ประจำห้องประกอบการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และห้องเรียนระดับประถมแผนก 

           Intensive จำนวน 26 เครื่อง

     12. พัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแท็บเล็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 จำนวน 6 ห้อง

     13. พัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ชนิดสัญญาณLease Line จาก 6 Mbps เป็น

           12/2Mbpsจำนวน 1 วงจร และระบบ สัญญาณอินเตอร์เน็ตชนิด ADSL 16/1Mbpsจำนวน 2 วงจร

      14. ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการทรูปลูกปัญญาชนิดสัญญาน Ultra Hi Speed

            (DOCSIS) 50/5 Mbps จำนวน 1 วงจร

      15. ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน MAS School ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

      16. ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้สามารถใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

       17. ปรับปรุง และจัดทำรูปแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสารสนเทศโรงเรียนให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


ผลงานดีเด่นและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 1. รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ กิจกรรมรักการอ่านจากบัตรเติมเงินสู่บัตรเติมความรู้
  ในโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 2. รางวัลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 3. เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้าจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
  ขั้นพื้นฐาน (O-Net)  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 4. รางวัลชนะเลิศประเภทความคิด การประกวดแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2555
  จากสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
 5.  ประกาศนียบัตรโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลระดับดีจากกรมอนามัย
 6. รางวัลสุดยอดนักประหยัดอันดับ 3 ประจำปี 2554  ในโครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อยจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  เขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี
 7. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการจัดกิจกรรม “ โรงเรียนรวมใจ ลดน้ำใช้  ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส” จากกรมควบคุมมลพิษ

อื่น ๆ

รับนักเรียนแลกเปลี่ยน Miss Alex Refosco ประเทศสหรัฐอเมริกา  จากสโมสรโรตารีเจ้าพระยานครสวรรค์
มาศึกษาที่โรงเรียนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 

ภราดาบุญเชิด เกตุรัตน์  ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต / อธิการ
ภราดาสุริยา  เตยสร้อย ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางสาวทัศนีย์ กรรณิกา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
มีห้องเรียน จำนวน 98 ห้อง จำแนกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 19 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 15 ห้องเรียน นักเรียน 4,391 คน 
แบ่งเป็นนักเรียนชาย 2,355 คน นักเรียนหญิง 2,036 คน
ครู 253 คน  แบ่งเป็นครูชาย จำนวน 56 คน ครูหญิง 197 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน

-          รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “มหัศจรรย์ อ่านคิด สร้างชีวิต รักการอ่าน สานฝันสู่ 50 กิจกรรมดี มีมาฝาก” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร  จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

-          รับเกียรติบัตรในโอกาสเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นอันดับสี่ในเขตภาคเหนือ
จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ศูนย์การค้า Central 

-          รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงาน To be number one ณ สพม.42

-          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเทียนพรรษา ประเภทความคิด

-          รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนให้การสนับสนุน และส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย”  จากมูลนิธิข้าวไทย เด็กไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

  

ผลงานด้านอื่น ๆ  

-         สร้างวัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล

-         ปรับปรุง-ต่อเติมบ้านพักอุดมประเสริฐ

-         จัดทำพื้นที่บนเขาให้เป็นพื้นทีเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้

-         ซ่อมแซม-ต่อเติม โรงอาหารขนาดเล็ก 2 คูหา ที่หน้าอาคารอเนกประสงค์

-         ซ่อมแซม-ต่อเติม โรงอาหารมิวเชียงแผนกนักเรียนประจำ เป็น 2 ชั้น

-         ปรับปรุงห้องสมุดจินตมัยปัญญา สำหรับนักเรียนแผนก IntenSive

-         ปรับปรุงหอสมุดสัพพัญญุตา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชั้น 2 ของห้องสมุด

-          จัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 ชุด และโปรเจคเตอร์ 1 ชุด เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล

-          จัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 55 ชุด

-          ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 17 ชุด

-          ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วยกระดานอิเล็คทรอนิกส์ (E-Board) ประกอบการเรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น จำนวน 3 ชุด
-          ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วยกระดานอิเล็คทรอนิกส์ (E-Board) ประกอบการเรียนการสอนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมต้น
จำนวน 1 ชุด

-          ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วยกระดานอิเล็คทรอนิกส์ (E-Board) ประกอบ การเรียนการสอนห้องโสตทัศนูปกรณ์ 4 ระดับมัธยมต้น
จำนวน 1 ชุด

-          ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอนแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ห้อง

-          ติดตั้งระบบสัญญานทรูวิชั่นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในโครงการทรูปลูกปัญญาของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 และโสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 2 ชุด

-          ปรับปรุง สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นแบบชนิดไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 15 จุด

-          ปรับปรุง ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ชนิดสัญญาณ Lease Line เป็น 12/2 Mbps จำนวน 1 วงจร  ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตชนิด ADSL hi-net 16/1 Mbps จำนวน 2 วงจร และอินเตอร์เน็ตชนิด ADSL แพ็กเกต On-net 30/5 Mbps จำนวน 1 วงจร

-          ปรับปรุง ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการ ทรูปลูกปัญญา ชนิดสัญญาน
Ultra Hi Speed (DOCSIS) 50/5 Mbps จำนวน 1 วงจร

-          ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ตึกอุดมประเสริฐจำนวน 1 จุด และบ้านพักบุคลากร 1 จุด

-          ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน MAS School ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

-          ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้สามารถใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

-          ปรับปรุง และจัดทำรูปแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสารสนเทศโรงเรียนให้ข้อมูล
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

-          ปรับปรุง ระบบสัญญาณกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนจำนวน  2  ชุด กล้อง 14 ตัว

ปีการศึกษา  2557
ภราดาบุญเชิด เกตุรัตน์  ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต / อธิการ
ภราดาสุริยา  เตยสร้อย ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางสาวทัศนีย์ กรรณิกา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
มีห้องเรียน จำนวน 98 ห้อง จำแนกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 19 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 24 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 15 ห้องเรียน นักเรียน 4,340 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 2,328 คน นักเรียนหญิง 2,012 คน
ครู 253 คน  แบ่งเป็นครูชาย จำนวน 52 คน ครูหญิง 201 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ผลงานด้านอื่น ๆ
 • ปรับปรุงทางเดินขึ้นหน้าวัดน้อย น.ยวงเดอ ลาซาล
 • ปรับปรุงและต่อเติมห้องพักครูระดับประถมต้น
 • ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 3-4 โดย ปูพรมใหม่  เปลี่ยนคอมพิวเตอร์  เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
 • ปรับปรุงห้องซักผ้าของนักเรียนประจำ
 • ปรับปรุงห้องประชุมของสมาคมศิษย์เก่าโชติรวี
 • ปรับปรุงต่อเติมห้องสมุดอาคารมีเกล
 • ปรับปรุงบริเวณห้องครัวสำหรับประกอบอาหารของคณะภราดา
 • ปรับปรุงก่อสร้างรั้วของโรงเรียนติดกับวัดไทรใต้
 • ต่อเติมห้องวิทยาศาสตร์อาคารเบนิลด์
 • ต่อเติมเพิ่มห้องโสตฯ อาคารเบนิลด์ (ชั้นล่างอยู่ระหว่างห้องคอม)
 • ต่อเติมสร้างห้องโรเนียว ติดกับห้องสมาคมศิษย์เก่า/ห้องเก็บของ/ห้องน้ำ
 • ต่อเติมร้านค้าโรงอาหารสุทธาโภชน์
 • ต่อเติมโครงเหล็กสแลนหน้าอาคารลาซาลหน้าอาคารมิเกล
 • ต่อเติมห้องครัว ชั้น 2 สำหรับหัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศระดับเตรียมและอนุบาล 2
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้อง Study แผนกนักเรียนประจำ
 • จัดสร้างธนาคารโรงเรียน
 • จัดสร้างร้านค้าขายอาหารให้กับนักเรียน  (ทางเดินไปอาคารเบนิลด์ติดกับทางเดินไปธนาคารโรงเรียน)
 • จัดสร้างสนามฟุตซอล (สนามบนเขา)
 • จัดสร้างสนามเทนนิส
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์
  นอกจากนี้ในภาคเรียนที่ 2 ยังได้มีการปรับปรุงอาคารต่างๆ ดังต่อไปนี้
  อาคารมารดาพิทักษ์
  • สร้างเวทีแสดงใหม่ให้นักเรียนระดับอนุบาล
  • ห้องแสดงผลงาน
  • โครงเหล็กขึงสแลนกันแดด
  • ทาสีตัวอาคารเรียน
  • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับอนุบาล 3
  • ต่อเติมหลังคาโรงอาหาร ระดับอนุบาล
  อาคารเบนิลด์
  • ต่อเติมครัว โต๊ะโรงอาหารเบนิลด์
  • ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนใหม่
  อาคารลาซาล
  • ขยายสนามบาสเกตบอล ในลานพระตรีเอกานุภาพสถาน
  • ปรับปรุงเสาธงชาติ
  • กั้นห้องโสตฯ 1
  • ขยายห้องสมุดสัพพัญญุตา
  • ปรับปรุงห้องธุรการ
  • ปรับปรุงห้อง Sound Lab พร้อมอุปกรณ์ใหม่มาอยู่ที่ห้องโสตฯ 3
  อาคารมีเกล
  • ติดตั้งพัดลมเพดานใหม่ทุกห้อง
  • ทาสีอาคาร
  • เปลี่ยนประตูห้องเรียนชั้น 1
   นอกจากนี้ยังมีการเทพื้นคอนกรีต สนามบนเขา
 
ปีการศึกษา 2558 - ปัจจุบัน

ภราดาประภาส ศรีเจริญ  ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ ภราดาสุริยาเตยสร้อย ผู้จัดการ นางสาวทัศนีย์ กรรณิกา ผู้อำนวยการ 
ภราดาพิชิต เวชรักษ์ ที่ปรึกษาระดับ ป.1-6 ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธุ์ ที่ปรึกษาระดับ ม.1-3 มีห้องเรียน จำนวน 99 ห้อง จำแนกเป็นระดับปฐมวัย
จำนวน 19 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 41 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 15 ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน 4,277 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 2,256 คน นักเรียนหญิง 2,021 คน ครู 250 คน  แบ่งเป็นครูชาย จำนวน 51 คน ครูหญิง 199 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)

ผลงานรางวัล

 • โรงเรียน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทความคิด จากการประกวดเทียนจำนำพรรษาประเภทความคิด ประจำปี 2558
ระดับจังหวัด จากสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรชื่นชมเพื่อแสดงว่าโรงเรียนได้มีผลงานที่ดีตามวัตถุประสงค์ ในการประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
- ได้รับการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practice) ประจำปี 2558 กิจกรรมชุมนุมลาซาลจิตอาสา จัดโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ
- รางวัล Popular Vote ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Seminarian” ในโครงการประกวดภาพยนต์สั้นครั้งที่ 5 ปี 2015 หัวข้อจะไม่มีใครไม่ถูกรัก โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย    
- ได้รับการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practice) ประจำปี 2558 กิจกรรมชุมนุมลาซาลจิตอาสา จัดโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ
          - รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่
- รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทโครงการสาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ จากกระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทสถานศึกษา จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

 • ครู – ผู้บริหาร

-  ภราดาประภาส  ศรีเจริญ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE Awards ประเภทบุคคล
สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
-  ภราดาสุริยา  เตยสร้อย ได้รับรางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARDS)
ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 6 คนดังนี้
1.  ครูสุมนทิพย์ พันธุรัตน        ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น
2. ครูไพรินทร์  เล็กขํา                      ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น
3. ครูชุติวรรณ ดํารงอนุกูล                 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
4. ครูรัศกร     ศิริเจริญ                   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
5. ครูเมสสิยาห์ จันทร์สว่างอรุณ           ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น
6. ครูสุชาติ     มธุรสปรีชากุล             ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น
รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2558 จากสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์จำนวน  31 คน ดังนี้
1. ครูกรวิกา             นะที   
2. ครูกาญจนาณัฐ       ริมสีม่วง         
3. ครูเกษรา              เรไร    
4. ครูขนิษฐา             กอดสอาด       
5. ครูคันธนา             สังขรัตน์         
6. ครูชมพู                ศรีมงคล
7. ครูชุตินันท์            จันทร์มณี                 
8. ครูณรรฐวรรณ        อยู่สนิท          
9. ครูณัฐณิชา            กระแหน่
10. ครูธนิสร             ขำชุ่ม                      
11. ครูนริสา            จันทร์ศรี         
12. ครูนิภาวรรณ        จันทรัตน์
13. ครูนุชจรี             รัตนวรสุทธิ์               
14. ครูเบญญาภา      เปรมกมล        
15. ครูประภาศรี        พันธุรัตน์ 
16. ครูปวีณา            สุวรรณ์เพ็ชร์              
17. ครูปัทมา             ตังชัย           
18. ครูปิยะนาถ         ลุนอุบล          
19. ครูพเนตร           ยอดบุญเฮียง              
20. ครูพิเชษฐ์          จันทพงษ์        
21. ครูรจนา             เพียรสาระ      
22. ครูลัดดา             กาฬษร         
23. ครูลินดา           เพ็ชรหมัด        
24. ครูวัตรา             กฤชเถกิง
25. ครูวันทนา          สร้อยนาค                 
26. ครูวีริน             แผ้วภัย          
27. ครูสัญญา            ศิริมาศ
28. ครูสุดา              สัมฤทธิ์          
29. ครูสุวิทย์           วิลัยแก้ว          
30. ครูอรวรรณ         ธวัชวงษ์
31. ครูอ่อนจันทร์        วังวงษ์

 - คุณครูออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARDS)
ครูยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนระดับขั้นพื้นฐาน
- คุณครูออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์ รางวัลครูแสนดีจากมูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์ โครงการครูแสนดี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ
- ครูธนัชพร  ขุนศรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินการประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
์โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ครูยุพิณ  คิดไร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ครูศุภกิต  สุดดี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
์โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ครูวินัย แพเถื่อน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ครูพรทิพย์  คงคาเพชรวรรณ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ครูนำพร  ปล้องบุญ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ครูพิทยา  มะกรูดอินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ครูสุรพงษ์  เส็งเอี่ยม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ครูอุมาพร  คมคาย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ครูชุติวรรณ  ดำรงค์อนุกูลได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ครูสุวิทย์  วิลัยแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
์โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลงานด้านอื่น ๆ

 • ปรับปรุงโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรับปรุงทำสแลนหลังคาหน้าอาคารลาซาลใหม่
 • ปรับปรุงพื้นที่ลานตัวหนอนหน้าอาคารเบนิลด์
 • ตกแต่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน
 • ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่
 • จัดซื้อผ้าม่านเพื่อตกแต่งเวทีสำหรับงานพิธีการ  
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ม.4-6
 • ปรับระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่
 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนระดับอนุบาล จำนวน 13 เครื่อง
 • จัดทำห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล ที่ห้องสมุดสัพพัญญูตา
  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มเติมจำนวน 11 เครื่อง รวมเป็นทั้งหมด จำนวน 25 เครื่อง
 • จัดทำห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูล สำหรับนักเรียนแผนก Intensive 1 ห้อง จำนวน 20 เครื่อง
 • จัดทำห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
  1 ห้องจำนวน 25 เครื่อง
 • จัดทำห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  1 ห้อง จำนวน 25 เครื่อง
 • จัดทำห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูล สำหรับนักเรียนประถม 1 ห้อง
  จำนวน 25 เครื่อง
 • ปรับปรุงห้องเรียนรู้คอมพิวเตอร์ด้วยการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถม จำนวน 20 เครื่อง
 • ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วยกระดานอิเล็คทรอนิกส์ (E-Board)
  พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนระดับมัธยมปลาย จำนวน 5 ชุด
 • ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วยกระดานอิเล็คทรอนิกส์ (EYERIS)
  พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย จำนวน 10 ชุด
 • ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  ชนิดสัญญาณ Lease Line เป็น 22/4 Mbps จำนวน 1 วงจร  และเพิ่มระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตชนิด ADSL hi-net 16/1 Mbps จำนวน 1 วงจร
 • ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน MAS School ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้สามารถใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุง และจัดทำรูปแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสารสนเทศโรงเรียนให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุง ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงระบบสัญญาณกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 •  

   
  โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
  18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
  Design by La Salle Development Team (LSDT)