พระวาจาทรงชีวิต "ผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั้นดื่มจากธารน้ำแห่งชีวิตโดยไม่คิดราคา " (วิวรณ์ 21:6 )
 
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ลาซาลนครสวรรค์

ลาซาลกรุงเทพ

ลาซาลจันทบุรี

La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
ภาษาต่างประเทศ
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร์
ครูชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
คอมพิวเตอร์
ครูวนาลี บุตรสะ
วิจัยในชั้นเรียน
ผลงานนักเรียน
สื่อCAIคอมพิวเตอร์
ครูธีรนุช ภูกำเนิด
วิจัยในชั้นเรียน
แผนการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ครูเบญจวรรณ บุญส่ง
 
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP)
กิจกรรมชุมนุมเยาวชนลาซาล

ดูวิดีโอทั้งหมด
ฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โครงการพระราชดำริที่น่าสนใจ 29 โครงการ
ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน

5 จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 
สื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9
เพื่อน้อมถวายความอาลัยและเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจำ
ไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี
กรุงเทพธุรกิจ http://daily.bangkokbiznews.com/special/d14
The Nation http://nationmultimedia.com/news/breakingnews/30297757
คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/news/regional/246297
ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/2016/10/18/106616
 
16 บทเพลงพระราชนิพนธ์จาก ‘ในหลวง’ ที่เราคุ้นหูกันอย่างดี
http://www.catdumb.com/royal-music-093/
 
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
สาระน่ารู้ ดูแลสุขภาพ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaivbd.org/n/contents/view/324850
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Booklet
โรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
โรคมือ เท้า ปาก
แผ่นพับ โรคมือ เท้า ปาก
(ฉบับผู้ปกครอง)
โปสเตอร์ รู้จัก..โรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://beid.ddc.moph.go.th/media/
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กระทรวงสาธารณสุข
 

   
 

ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ผ.อ.ทัศนีย์ กรรณิกา พร้อมด้วย ครูสิงหา จันทร์ฉ่ำ ครูแอนนา ศรีทับทิม และครูณัฐกานต์ พันพัว เข้ารับการอบรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนต้นแบบส่วนภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ชมภาพกิจกรรม

พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม โครงการการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาของตำรวจภูธรนครสวรรค์ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันพุธที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ได้รับเกียรติจากตำรวจภูธรนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียน บริเวณลานกิจกรรมหน้ามุขอาคารลาซาล
วันพุธที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ชมภาพกิจกรรม

พระมหาวิทยากร กิตติเวที ประธานเครือข่ายกล้านำคุณธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบประกาศคำสั่งการจัดตั้ง ชมรมต้นกล้าลาซาลจิตอาสากล้าทำความดีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ณ บริเวณพิธีหน้ามุขอาคารลาซาล
วันอังคารที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมครูสนับสนุนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ในเรื่องการตรวจเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี การออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการจพอเพียงณห้องประชุมศูนย์วิชาการ
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ชมภาพกิจกรรม
กลุ่มลูกเสือโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ส่งลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณแล...ะสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ชมภาพกิจกรรม
กลุ่มลูกเสือโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารลาซาล
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ชมภาพกิจกรรม
   
++++ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
   
   

 

 

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Webmaster : lasallechote@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)