พระวาจาทรงชีวิต "ผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั้นดื่มจากธารน้ำแห่งชีวิตโดยไม่คิดราคา " (วิวรณ์ 21:6 )
 
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ลาซาลนครสวรรค์

ลาซาลกรุงเทพ

ลาซาลจันทบุรี

La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
ภาษาต่างประเทศ
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร์
ครูชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
คอมพิวเตอร์
ครูวนาลี บุตรสะ
วิจัยในชั้นเรียน
ผลงานนักเรียน
สื่อCAIคอมพิวเตอร์
ครูธีรนุช ภูกำเนิด
วิจัยในชั้นเรียน
แผนการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ครูเบญจวรรณ บุญส่ง
 
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP)
กิจกรรมชุมนุมเยาวชนลาซาล

ดูวิดีโอทั้งหมด
ฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โครงการพระราชดำริที่น่าสนใจ 29 โครงการ
ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน

5 จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 
สื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9
เพื่อน้อมถวายความอาลัยและเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจำ
ไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี
กรุงเทพธุรกิจ http://daily.bangkokbiznews.com/special/d14
The Nation http://nationmultimedia.com/news/breakingnews/30297757
คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/news/regional/246297
ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/2016/10/18/106616
 
16 บทเพลงพระราชนิพนธ์จาก ‘ในหลวง’ ที่เราคุ้นหูกันอย่างดี
http://www.catdumb.com/royal-music-093/
 
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
สาระน่ารู้ ดูแลสุขภาพ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaivbd.org/n/contents/view/324850
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     
Booklet
โรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
โรคมือ เท้า ปาก
แผ่นพับ โรคมือ เท้า ปาก
(ฉบับผู้ปกครอง)
โปสเตอร์ รู้จัก..โรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://beid.ddc.moph.go.th/media/
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กระทรวงสาธารณสุข
 


คณะครูระดับม.1-6 เข้ารับการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน
วันที่ 24 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม

 
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสรำลึกถึง ภราดาโยเซฟ วันคอย
ครบรอบ 10 ปี
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอลาซาล
24 เมษายน 2018
ชมภาพกิจกรรม

 
   
คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมแสดงความกตัญญู
รำลึกถึงการจากไป
ของท่านอธิการโยเซฟ วันคอย
ครบรอบ 10 ปี
วันที่ 24 เมษายน 2018
ชมภาพกิจกรรม

 
กิจกรรมคลายร้อน
นักเรียนชั้น ป.4-6
ทัศนศึกษาที่สวนน้ำธนากร
ชมภาพกิจกรรม

 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สมาชิกเครดิตยูเนี่ยน
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 23 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม

 
คณะครูระดับ ป.1-6 เข้ารับการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน
วันที่ 23 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม


 
อวยพรวันคล้ายวันเกิด
แด่คุณครูทัศนีย์ กรรณิกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 23 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม
 
   
อธิการวิกตอร์ กิล มูโน๊ส แวะมาเยี่ยม
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 23 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม

 
กิจกรรมต้อนรับ
นางสาวจัสมิน ริชเทอร์
ตัวแทนเข้าประกวด To Be Number Idol 8
เข้าสู่ครอบครัวลาซาล
วันที่ 23 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม


 
การอบรมเตรียมความพร้อม
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์หลักสูตรใหม่ 2560
(Computing Science)
การเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
วันที่ 21 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม

 
   
การอบรมคอมพิวเตอร์
สร้างสื่อการสอน รุ่นที่ 2
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ LEARN 1
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 20 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม
 
ท่านอธิการและฝ่ายเทคโนโลยี
ตรวจรับมอบคอมพิวเตอร์
เพื่อเตรียมใช้สำหรับห้องเรียน
LEARN EDUCATION ในปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม
 
ท่านอธิการ
มอบเกียรติบัตรให้กับ
นักเรียนชมรม
TO BE NUMBER ONE
ที่ผ่านการเข้าค่ายสมาชิก
TO BE NUMBER ONE
สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 20
วันที่ 20 เมษายน 2561

ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร
ให้กับลูกเสือและผู้บังคับบัญชา
ที่ร่วมเข้าค่าย
กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
พัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการลูกเสือ
วันที่ 18 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม
 
ประชุมเตรียมความพร้อม
สำหรับครูที่ไปศึกษาดูงาน
ที่ประเทศเวียดนาม
วันที่ 19 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม
 
คณะครูที่สนใจพัฒนาตนเอง
ด้านเทคโนโลยี
เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อการสอน
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ LEARN 1
วันที่ 19 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม
 
คณะครู รดน้ำขอพร
คณะภราดา ครูอาวุโส
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม
 
นักเรียนรดน้ำขอพร
คณะภราดา ครูอาวุโส
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม
 
พิธีปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นการเริ่มต้นเตรียมฉลอง 300 ปี
การก่อตั้งคณะภราดาลาซาล
ในปี ค.ศ.2019
หน้าอาคารอเนกประสงค์
วันที่ 10 เมษายน 2561
ชมภาพกิจกรรม
++++ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
   
   

 

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Webmaster : lasallechote@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)