พระวาจาทรงชีวิต "ผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั้นดื่มจากธารน้ำแห่งชีวิตโดยไม่คิดราคา " (วิวรณ์ 21:6 )
 
 
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ลาซาลนครสวรรค์

ลาซาลกรุงเทพ

ลาซาลจันทบุรี

La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
ภาษาต่างประเทศ
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร์
ครูชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
คอมพิวเตอร์
ครูวนาลี บุตรสะ
วิจัยในชั้นเรียน
ผลงานนักเรียน
สื่อCAIคอมพิวเตอร์
ครูธีรนุช ภูกำเนิด
วิจัยในชั้นเรียน
แผนการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ครูเบญจวรรณ บุญส่ง
 
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP)
กิจกรรมชุมนุมเยาวชนลาซาล

ดูวิดีโอทั้งหมด
ฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 


รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับ ป.1และ ม.1
ยื่นใบสมัครวันที่ 27 มีนาคม - 6 เมษายน 2561
สอบคัดเลือก วันที่ 7 เมษายน 2561
โครงการพระราชดำริที่น่าสนใจ 29 โครงการ
ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน

5 จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 
สื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9
เพื่อน้อมถวายความอาลัยและเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจำ
ไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี
กรุงเทพธุรกิจ http://daily.bangkokbiznews.com/special/d14
The Nation http://nationmultimedia.com/news/breakingnews/30297757
คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/news/regional/246297
ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/2016/10/18/106616
 
16 บทเพลงพระราชนิพนธ์จาก ‘ในหลวง’ ที่เราคุ้นหูกันอย่างดี
http://www.catdumb.com/royal-music-093/
 
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

สาระน่ารู้ ดูแลสุขภาพ

     
Booklet
โรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
โรคมือ เท้า ปาก
แผ่นพับ โรคมือ เท้า ปาก
(ฉบับผู้ปกครอง)
โปสเตอร์ รู้จัก..โรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://beid.ddc.moph.go.th/media/
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กระทรวงสาธารณสุข
 
    คลังความรู้ สื่อการสอน
     
     
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.krooupdate.com/
     
    สื่อการสอนมัลติมีเดีย
     


   
   
คุณครูทัศนีย์ กรรณิกา ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการฝึก
และพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ระดับอนุบาล 2 เข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ณ วัดไทรใต้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ระดับอนุบาล 3 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ประสบการณ์ตรงในระดับหนึ่งเหมาะสมกับวัย
และเพื่อฝึกการนั่งสมาธิ การกราบพระ
ท่องบทสวดมนต์ขั้นพื้นฐาน 
ณ วัดไทรใต้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ นำทีมวิทยากรแกนนำ
ได้แก่ครูสิริกร ธระสวัสดิ์ ครูสายฝน รัตนพันธ์
ครูขัตติยา ช่วงชิต และครูพัทธนันท์ พานประทีป
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาเอกชน
ณ โรงแรมหรรษา จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
นำทีมวิทยากรแกนนำ
ได้แก่ครูสิริกร ธระสวัสดิ์
ครูสายฝน รัตนพันธ์
ครูขัตติยา ช่วงชิต
และครูพัทธนันท์ พานประทีป
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ตามโครงการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาเอกชน
ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี
ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.12 น.
ชมรม To Be Number One
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมแสดงบนเวทีในงานมหกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
เฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี
TO BE NUMBER ONE
ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ฮอลล์ 9
ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนเป็นสนามการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
(โรงเรียนเอกชน)
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการให้โอวาทและให้กำลังใจ
คณะครูฝึกสอนและนักเรียนนักแสดง
ในการซ้อมใหญ่ของทีมงาน
To Be Number One
เพื่อร่วมแสดงในงานมหกรรมรวมพล
สมาชิกTo Be Number One
เฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติระดับกองทัพบก
เพื่อปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จำนวน 1,250 คน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญและคณะภราดา
ไปเยี่ยมคุณครูจักริน ปู่ภิรมย์และเยี่ยม
คุณแม่ของคุณครูเบญจวรรณ บุญส่ง
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและหายป่วยในเร็ววัน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมครู ประจำเดือนกรกฎาคม
ดำเนินการประชุม
โดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ทีมศิษย์เก่าลาซาลโชติรว
แข่งบาสเกตบอลกับทีมน้องๆ
ตัวแทนโรงเรียนลาซาลโชติรวี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
รด.จิตอาสา รร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมกิจกรรมฟังพระเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ร่วมกับรองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 31
และกำลังพลทหาร ณ มลฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ผกท.ภานุวัฒน์ ผูกคล้ายและ รด.จิตสีขาว
เข้าร่วมการรับตรวจ จาก คณะชุดตรวจการบรรจุ
และการใช้กำลังพลสำรอง
และติดตามความคืบหน้างาน รด.จิตสีขาว
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหาธรรมะ
ณ เวทีหน้าศาลาการเปรียญ
วัดวรนาถบรรพต
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเรา
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิด
รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล
จำนวน 13,000 บาท
จากการจัดส่งเทียนจำนำพรรษา
เข้าร่วมประกวด โครงการแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2560
ขอขอบคุณคุณครูศิลปะ
และคุณครูทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ให้งานครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษามีกิจกรรมทางศาสนาดังนี้
ตัวแทนครูและนักเรียนทุกระดับชั้น
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาวัดต่าง ๆ
โรงเรียนได้นำเงินที่ครู นักเรียน
ผู้ปกครองร่วมทำบุญ มาซื้อของ พร้อมทั้งปัจจัยถวายวัดต่าง ๆ
ในศุกร์ที่ 7 ก.ค. ดังนี้
- พิธีมอบเทียนแก่ระดับต่าง ๆ ชมภาพกิจกรรม
- นักเรียนชั้น ม.6 ชมภาพกิจกรรม
- แผนกเข้มข้น ชมภาพกิจกรรม
-ระดับป.1-3 ชมภาพกิจกรรม
-ระดับ ม.1-3 ชมภาพกิจกรรม
- ระดับม.4-6 ชมภาพกิจกรรม
  ชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)