La Salle Chotiravi Nakhonsawan :: โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
Untitled Document
 
  ประวัติความเป็นมา
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  ตราประจำโรงเรียน
  ปรัชญา - คำขวัญ
  นโยบาย
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  ผังโครงสร้างการบริหารงาน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  คณะผู้บริหาร
  จำนวน ครู-นักเรียน
  แผนที่ตั้งโรงเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Untitled Document
ประมวลภาพ Lasallian Games ครั้งที่ 40

Nov-2014
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

5 พ.ย. 2557 สุ่มเจาะหาภาวะโลหิตจาง สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3
6 พ.ย. 2557 กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง
- แผนก Intensive ทำกระทงกะลามอบให้กับวัดไทรใต้
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทำกระทงดอกไม้สดมอบให้กับวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
- ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ทำกระทงดอกไม้สดมอบให้กับวัดไทรใต้
7 พ.ย. 2557 โรงเรียนเป็นสถานที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ประจำปี 2558
08 พ.ย. 2557 กิจกรรมวิ่งการกุศล (Fun Run)
10 พ.ย. 2557 - คาบ 6-7 กองเชียร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซ้อมเชียร์บนอัฒจันทร์เชียร์
- กองเชียร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซ้อมเชียร์หน้ามุขอาคารลาซาล
10 พ.ย. 2557 สรุปยอดนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 / 2557
10-14 พ.ย. 2557 กิจกรรมขวดมหัศจรรย์ สร้างสรรค์นักอ่าน
11 พ.ย. 2557 - ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
-หลังเคารพธงชาติ สวดมนต์ ซ้อมใหญ่พิธีเปิดกีฬาสี
13 พ.ย. 2557 พิธีเปิดกีฬาสี
13-15 พ.ย. 2557 กีฬาสีครั้งที่ 40
17 พ.ย. 2557 ติวสอบ NT ชั้น ป.3 สอบ O-Net ชั้น ป.6 / ม.3 และ ม.6 เวลา 12.30-13.00 น.
20 พ.ย. 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รับการตรวจสุขภาพ
22 พ.ย. 2557 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับ ป.1 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557
22 พ.ย. 2557 เปิดเรียนพิเศษวันเสาร์เป็นวันแรก
[1]
 

ลาซาเลี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 40
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2557
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Funrun
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
ชมภาพกิจกรรม

งานฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียน
และร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อท่าน
ภราดา ดร.วิกตอร์ กิล มูโน๊ส
ครบรอบ 50 ปี การอุทิศตน
ทางการศึกษาเพื่อเยาวชน
ในประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีต้อนรับ
REV.BRO.EDMUNDO
L.FERNANDEZ (DODO)
Visitor of LEAD
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

งานต้อนรับพระธาตุ
ของนักบุญยอห์นที่ 23
และนักบุญยอห์นปอลที่ 2
พระสันตปาปา
ณ วัดน้อยนักบุญ ยวง เดอ ลาซาล
เนื่องในโอกาส
เยือนสังฆมณฑลนครสวรรค์
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม
 
 
 

ขยายภาพ
ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1-6 แผนก Intensive เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “การประกวดเรียงความ”อ่านต่อ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์รับโล่ประกาศเกียรติคุณได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ
รางวัลห้องเรียนสะอาดระดับ ม.1-3 ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2556 อ่านต่อ
 
   
 Untitled Document

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)

La Salle PARC

LEAD
 
 

Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Untitled Document
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)