La Salle Chotiravi Nakhonsawan :: โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
Untitled Document
 
  ประวัติความเป็นมา
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  ตราประจำโรงเรียน
  ปรัชญา - คำขวัญ
  นโยบาย
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  ผังโครงสร้างการบริหารงาน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  คณะผู้บริหาร
  จำนวน ครู-นักเรียน
  แผนที่ตั้งโรงเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Untitled Document


กิจกรรมการเรียนซัมเมอร์ ระดับอนุบาล 

Apr-2015
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2,3,5 มี.ค. 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
6-8 มี.ค. 2558 นักเรียนที่บรรพชาเข้าอบรมเตรียมความพร้อม
8 มี.ค. 2558 พิธีทำขวัญนาค
9 มี.ค. 2558 พิธีบรรพชา ณ วัดวรนาถบรรพต(พระอารามหลวง)
14 มี.ค. 2558 สอบเข้านักเรียน ป.1, ป.4,ม.1และม.4
16 มี.ค. 2558 พิธีลาสิกขา
23 มี.ค. 2558 เริิ่มเรียนภาคฤดูร้อน
[1]
 

กิจกรรม การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
วันที่ 23 มี.ค.-23 เม.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีรดน้ำดำขอพรผู้ใหญ่
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 10 เมษายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

คณะครูเข้ารับฟังแนวทาง ข้อแนะนำ
เรื่อง การประเมินภายในจากต้นสังกัด
โดยนายชัยวัฒน์ แจ่มมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 2 เมษายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

ตัวแทนครูระดับ ป.1-6 ร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

ตัวแทนครูร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
 
 
 

ขยายภาพ
ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1-6 แผนก Intensive เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “การประกวดเรียงความ”5555+อ่านต่อ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์รับโล่ประกาศเกียรติคุณได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ
รางวัลห้องเรียนสะอาดระดับ ม.1-3 ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2556 อ่านต่อ
 
   
 Untitled Document

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)

La Salle PARC

LEAD
 
 

Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Untitled Document
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)