La Salle Chotiravi Nakhonsawan :: โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
Untitled Document
 
  ประวัติความเป็นมา
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  ตราประจำโรงเรียน
  ปรัชญา - คำขวัญ
  นโยบาย
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  ผังโครงสร้างการบริหารงาน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  คณะผู้บริหาร
  จำนวน ครู-นักเรียน
  แผนที่ตั้งโรงเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Untitled Document

 Jul-2014
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 ก.ค. 2557 - พิธีสวนสนาม
- ส่งข้อสอบกลางภาค
- ติดตามค่าเทอม ครั้งที่ 1
4 ก.ค. 2557 ค่ายคุณธรรม ม.3
5-6 ก.ค. 2557 อบรมโครงการพัฒนาการสอนแบบบูรณาการอนุบาล
8 ก.ค. 2557 ถวายเทียนพรรษา
7-11 ก.ค. 2557 ทดสอบสุ่มนักเรียน ป.1-ม.3
10 ก.ค. 2557 - ประเพณีแห่เทียน
- เริ่มเรียน นศท.ทุกชั้นปี
11 ก.ค. 2557 หยุดวันอาสาฬหบูชา
16-18 ก.ค. 2557 สอบกลางภาค ป.1-ม.6
19 ก.ค. 2557 อบรมโครงการส่งเสริมการอ่านและกระบวนการคิด ระดับอนุบาล
20 ก.ค. 2557 อบรมโครงการส่งเสริมการอ่าน กระบวนการคิด ป.1-6
21-25 ก.ค. 2557 ลงคะแนนรายวิชาและสอบซ่อมนร.สอบตกกลางภาค
25-27 ก.ค. 2557 - อบรมอาสาจราจร
- สุ่มเจาะเลือดหาภาวะโลหิตจาง
27 ก.ค. 2557 อบรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
28 ก.ค. 2557 สัปดาห์ห้องสมุด
29 ก.ค. 2557 วันภาษาไทยแห่งชาติ
31 ก.ค. 2557 ส่ง Stem และแผนการจัดการเรียนรู้
[1]
 

พิธีมิสซา เนื่องในโอกาส
ฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

การอบรม ลูกเสือ - นักศึกษาวิชาทหาร อาสาจราจร
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนเป็นสถานที่
สำหรับดำเนินการตรวจวัดสายตา
โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย
วันที่ี 23 กรกฎาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษา
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนรับการตรวจนิเทศ
ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
และจำนวนนักเรียนของโรงเรียนเอกชน
ที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคคล
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

คุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ประชุมขยายผล
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม
 
 

ขยายภาพ
ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1-6 แผนก Intensive เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “การประกวดเรียงความ”อ่านต่อ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์รับโล่ประกาศเกียรติคุณได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ
รางวัลห้องเรียนสะอาดระดับ ม.1-3 ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2556 อ่านต่อ
 
   
 Untitled Document

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)

La Salle PARC

LEAD
 
 

Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Untitled Document
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : chawalit_one@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)