La Salle Chotiravi Nakhonsawan :: โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
Untitled Document
 
  ประวัติความเป็นมา
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  ตราประจำโรงเรียน
  ปรัชญา - คำขวัญ
  นโยบาย
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  ผังโครงสร้างการบริหารงาน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  คณะผู้บริหาร
  จำนวน ครู-นักเรียน
  แผนที่ตั้งโรงเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Untitled Document

 

Sep-2014
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

7 ส.ค. 2557 - ฉีดวัคซีน เข็ม 2 ป.1
- ฉีดวัคซีน เข็ม 3 ป.2
8 ส.ค. 2557 กิจกรรมวันแม่
11-12 ส.ค. 2557 หยุด วันแม่.
15 ส.ค. 2557 ป.4 ทัศนศึกษาบ้านควาย บึงฉวาก
18-22 ส.ค. 2557 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 2557 อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ม.1
22 ส.ค. 2557 ป.5 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์/ตลาดน้ำอโยธยา
23 ส.ค. 2557 พิธีเสกวัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
23 ส.ค. 2557 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
29 ส.ค. 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจัดประชุม ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น (15.30-17.30 น.)
[1]
 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีเสกวัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
พิธีมิสซาขอบพระคุณ
โดย
บาทหลวง เบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข
อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์
วันที่ 23 สิงหาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

การอบรมในหัวข้อ
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น
ในโรงเรียนสำหรับกลุ่มครูที่ปรึกษา”
ณ ห้องโสตฯ 2
วันที่ 23 สิงหาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 12 สิงหาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

ตัวแทนครูร่วมตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง
เนื่่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ สนามหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์
วันที่ 12 สิงหาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2557
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม
 
 
 

ขยายภาพ
ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1-6 แผนก Intensive เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “การประกวดเรียงความ”อ่านต่อ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์รับโล่ประกาศเกียรติคุณได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ
รางวัลห้องเรียนสะอาดระดับ ม.1-3 ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2556 อ่านต่อ
 
   
 Untitled Document

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)

La Salle PARC

LEAD
 
 

Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Untitled Document
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : chawalit_one@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)