La Salle Chotiravi Nakhonsawan :: โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
Untitled Document
 
  ประวัติความเป็นมา
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  ตราประจำโรงเรียน
  ปรัชญา - คำขวัญ
  นโยบาย
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  ผังโครงสร้างการบริหารงาน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  คณะผู้บริหาร
  จำนวน ครู-นักเรียน
  แผนที่ตั้งโรงเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Untitled Document

Jan-2015
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

6-8 ม.ค. 2558 สอบกลางภาคเรียนที่2/2557
9 ม.ค. 2558 กิจกรรมตักบาตรวันเด็ก
15 ม.ค. 2558 พิธีสดุดีนักบุญยวง เดอ ลาซาล
16 ม.ค. 2558 ปิดเรียนวันครู
18 ม.ค. 2558 นศท. ปี 1 ไปร่วมงานวันกองทัพไทย ที่ค่ายจิรประวัติ
21-23 ม.ค. 2558 ทัศนศึกษา ม.1-3
28 ม.ค. 2558 ทัศนศึกษา ชั้น ม.6
29 ม.ค. 2558 ทัศนศึกษาชั้น ม.5
30 ม.ค. 2558 ทัศนศึกษา ชั้น ม.4
[1]
 

ฝ่ายข่าวโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย(NBT)
ถ่ายทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เรื่อง รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
วันที่ 19 มกราคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู
ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น
และหนึ่งแสนครูดี
เข้ารับรางวัล ในงานวันครู
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
วันที่ 16 มกราคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ
ประจำปี 2557
"กิจกรรมโชว์รูมหนังสือ"
เข้ารับรางวัล
ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันที่ 16 มกราคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีสดุดีนักบุญยวง เดอ ลาซาล
องค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
วันที่ 15 มกราคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.1
วันที่ 15 มกราคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

ค่ายคุณธรรมนักเรียนอนุบาล 1
ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
วันที่ 15 มกราคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
 
 
 

ขยายภาพ
ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1-6 แผนก Intensive เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “การประกวดเรียงความ”5555+อ่านต่อ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์รับโล่ประกาศเกียรติคุณได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ
รางวัลห้องเรียนสะอาดระดับ ม.1-3 ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2556 อ่านต่อ
 
   
 Untitled Document

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)

La Salle PARC

LEAD
 
 

Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Untitled Document
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)