La Salle Chotiravi Nakhonsawan :: โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
Untitled Document
 
  ประวัติความเป็นมา
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  ตราประจำโรงเรียน
  ปรัชญา - คำขวัญ
  นโยบาย
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  ผังโครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  จำนวน ครู-นักเรียน
  แผนที่ตั้งโรงเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ภาพกิจกรรม
 
Untitled Document


Apr-2014
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
10 เม.ย. 2557 แจกเอกสาร ปพ.1-2 ชั้น ม.6
11 เม.ย. 2557 พิธีรดน้ำขอพร
12-15 เม.ย. 2557 หยุดเรียนวันสงกรานต์
23 เม.ย. 2557 วันสุดท้ายการเรียนภาคฤดูร้อน
12 พ.ค. 2557 ประชุมครูทั้งโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557
12-14 พ.ค. 2557 ครูทำงาน
12-14 พ.ค. 2557 นักเรียนรับหนังสือเรียนที่ครูประจำชั้น
15 พ.ค. 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้น เตรียมอนุบาล,อ.1,ป.1-ม.6
16 พ.ค. 2557 เปิดภาคเรียนที่1/2557 ชั้น อ.2-อ.3
[1]

 

พิธีรดน้ำขอพร
วันที่ 11 เมษายน 2557
ชมภาพกิจกรรม

โครงการบรรพชาสามเณรลาซาลโชติรวี
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 99 รูป
รุ่นที่ 15
วันที่ 8-15 มีนาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

อำลา อาลัย นักเรียนชั้น ม.3
วันที่ 5 มีนาคม 2557
ชมภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับประถมและมัธยมศึกษา
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557
ชมภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ 3
( ฉบับปรับปรุง ) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีอำลา อาลัย นักเรียนชั้น ม.6
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ชมภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลแสดงความยินดี
กับนักเรียน ม.6 ที่สอบได้
ก่อนรอบ Admission
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ชมภาพกิจกรรม

Day Camp ป.1-3
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ชมภาพกิจกรรม

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557
ชมภาพกิจกรรม
 
 

ขยายภาพ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์รับโล่ประกาศเกียรติคุณได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ
รางวัลห้องเรียนสะอาดระดับ ม.1-3 ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2556 อ่านต่อ
นักเรียนของเราเป็นผู้ได้รับการยกย่องว่ามีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน อ่านต่อ
 
   
 Untitled Document

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)

La Salle PARC

LEAD
 
 

Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Untitled Document
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : chawalit_one@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)