" หลักเศรษฐกิจ พอเพียง "


หลักของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ข้อที่ใช้ควบคู่กัน และต้องใช้พร้อมๆกันไปทั้ง ๓ หลัก :-
๑) หลักที่ ๑ คือหลักของการเดินสายกลาง ไม่สุดโต่ง
๒) หลักที่ ๒ คือใช้ความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ คือแทนที่จะใช้อารมณ์หรือตัดสินใจปัจจุบันทันด่วน
อาศัยความรู้ และเหตุผลในการตัดสินใจ
๓) หลักที่ ๓ คือการมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะจากปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลของเรา การมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตรงนี้ สรุปสั้น ๆ คืออย่าเสี่ยงเกินไป อย่าเล็งผลเลิศเกินไป อย่าโลภเกินไป
เพราะว่าถ้าทำอะไรไปโดยหวังว่าทุกอย่างมันจะดีหมด บางทีเหตุการณ์ข้างนอก ซึ่งอยู่เหนืออิทธิพลของเรา
อาจจะทำให้ผิดพลาดได้ และผลกระทบที่เกิดกับเรา อาจจะทำให้ถึงกับล้มไปก็ได้ฉะนั้นทำอะไรไปขอให้นึกถึงว่าเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่ดี ถึงแม้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ยังพออยู่รอดได้
 
 
เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง ๒ ประการ :-
๑) เงื่อนไขที่ ๑ คือคุณธรร ผู้ที่ปฎิบัติหรือผู้ที่ตัดสินใจนั้นควรจะตัดสินใจด้วยคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเพียร ความอดทน พูดง่ายๆ คืออย่าไปนั่งงอมือ งอเท้า แล้วหวังว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาอย่างดี หลายๆ อย่างนั้น ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการทำอะไรง่าย ๆ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเพียร แต่มีความซื่อสัตย์ เรียกว่าไม่ทำอะไรแบบอยากได้ผลเร็ว ๆ เขาเรียกว่า
ตัดมุม หรือ Cut corner ขอให้ทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์ คนเขาเห็นความซื่อสัตย์ ตัวเองก็จะได้รับผลจากการที่มีคนเชื่อถือ
-ยกตัวอย่างครั้งหนึ่งผมเคยฟังคนเขาสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เขาก็ล้มลุกคลุกคลานมาหลายครั้ง จนกระทั่งบัดนี้ประสบความสำเร็จแล้ว ผู้สัมภาษณ์ก็ถามเขาว่า ขอบอกมาสิว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดคืออะไร
เขาก็บอกว่าความซื่อสัตย์ เพราะความซื่อสัตย์ทำให้ได้เครดิต เวลาไปกู้เงินเขา เขาก็จะให้มาโดยไม่ต้องไปผูกมัด และก็แสดงความไม่ไว้วางใจอะไรต่าง ๆ การที่เขาจะสั่งของมาเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจ ก็ทำให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจ
๒)เงื่อนไขที่ ๒ คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ไม่ใช่เป็นความรู้จากตำราเฉย ๆ แต่เป็นความรู้ที่ได้มาจากการอาจจะมีประสบการณ์ อาจจะอาศัยความรอบคอบ ระมัดระวัง พร้อม ๆ กันไปด้วย
ยกตัวอย่างคนเขาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้ เขาบอกว่าศูนย์การวิจัยแผ่นดินไหวของสหรัฐฯ เขารู้แล้วว่าเกิดแผ่นดินไหวที่สุมาตรา แต่เขาอยากจะเตือนมาที่เอเชียเหมือนกัน เพราะเขาคาดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมา แต่ปรากฏว่าไม่มีเครือข่าย ไม่มีเครือข่าย ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อ ไม่มีบุคคลที่จะติดต่อ เฉพาะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่า
ได้เกิดช่องว่างระหว่างเรื่องความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง อาจจะนึกว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาก็เลย เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้น แต่เมื่อเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์แล้ว หวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้อาศัยความรู้นี้ มาสร้างความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง ขึ้นมา ไม่ให้เหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาอีก
พระราชดำรัสอีก ๒ พระราชดำรัส ที่สามารถใช้ควบคู่ไปกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ..... :-
๑)* * *คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็จะอยู่เป็นสุข* * *
๒)* * *เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม
ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก มองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป* * *