เมนูหลัก
ประวัติ อย.น้อย
วัตุประสงค์
การดำเนินงาน
เครือข่าย อย.น้อย
กิจกรรมอย.น้อย
ประมวลภาพกิจกรรม
Link ที่เกี่ยวข้อง
 

ประมวลภาพกิจกรรม อย.น้อย

การประกวด อย.น้อย
ระดับเขตพื้นที่
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สาธิต
วงจรชีวิตยุงลาย
แผยแพร่กับเพื่อน
และบุคคลในครอบครัว
คำแนะนำจากเภสัชกร
รณรงค์ในตลาด
แจกแผ่นพับ ใบความรู้
     
 
บริจาคโลหิต
ประชุมแกนนำ อย.น้อย
:เกร็ดความรู้:
 
 
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Team (LSDT).