เมนูหลัก
ประวัติ อย.น้อย
วัตถุประสงค์
การดำเนินงาน
เครือข่าย อย.น้อย
กิจกรรมอย.น้อย
ประมวลภาพกิจกรรม
Link ที่เกี่ยวข้อง
 
เครือข่าย อย.น้อย:
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ได้มีการสร้างเครือข่าย อย. น้อยกับ โรงเรียนใกล้เคียง โดยมีการสาธิตการทดสอบสารปนเปื้อนต่างๆ ได้แก่ บอแรกซ์ โคลิฟอร์มในน้ำ สารฟอกขาว น้ำส้มสายชู ฯลฯ และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ของโรงเรียนลูกข่าย ได้แก่
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้
โรงเรียนวิสุทธิศึกษา

 

 

 

 
   
   
   
   
:เกร็ดความรู้:
 
 
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Team (LSDT).