= เนื้อหารายวิชา =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
             ภาษาซี (C Language) เป็นภาษาหนึ่งสำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   พัฒนาขึ้นโดยนายเดนนิส  ริทชี่ (Dennis Ritche)  ในปี ค.ศ. 1972  เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix Operating System

ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ Turbo  c/c++ Version 3.0

         Turbo  c/c++ Version 3.0 เป็นโปรแกรมเขียนภาษา C  โดยบอร์แลนด์  ซอฟต์แวร์  คอร์ปอเรชั่น (Borland Software Corporation)  ซึ่งเพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น โปรแกรมเรียบเรียงข้อความ  และโปรแกรมตรวจสอบและแปลคำสั่ง

เนื้อหา
แบบฝึกหัด
รายละเอียดเมนูภาษาซี
เมนูภาษาซี
ตัวแปรในภาษาซี
ตัวแปรในภาษาซี
เครื่องหมายและการคำนวณ
เครื่องหมายและการคำนวณ
การแสดงผลและการรับข้อมูล
การแสดงผลและการรับข้อมูล
<<HOME