ลำดับที่
วันเดือนปี
กิจกรรม
1
4 พ.ย 54 ครูส่งงาน 8 ภารกิจ ตรวจ 5 ส. รอบที่ 1
2
7 -11พ.ย. 54 ครูและนักเรียนที่มีจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน
3
9 พ.ย. 54 วันรวมพลังกลุ่มสี พัฒนาชุมชนใกล้เคียง
4
15 พ.ย. 54 เปิดภาคเรียน
5
23-25 พ.ย. 54 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554
6
25 พ.ย. 54 ถวายราชสดุดี
7
28 พ.ย -2 ธ.ค. 54 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เรียนชดเชย
8
28 พ.ย. 54 ฉลองทางพิธีกรรม 60 ปี คณะภราดาลาซาลในประเทศไทย
   
     
 
ข่าวโลกสีเขียว นำเสนอกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของมูลนิธิ ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม แบ่งประเภทออกตามหัวข้อที่น่าสนใจ ร้านโลกสีเขียว จัดแสดงผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก สิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการเพื่อความรู้และพัฒนาสังคม สนับสนุนมูลนิธิ ช่องทางช่วยเหลือมูลนิธิฯ...
   
ความงดงามตามธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ขึ้นตามกาลเวลา กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงจัดทำเว็บไซต์ park.dnp.go.th รวบรวมสถานที่น่าสนใจในประเทศไทย เสนอแก่ผู้รักการท่องเที่ยวทั่วโลก
   
wma.or.th เป็นเว็บไซต์ขององค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการ รับบริการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่ จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย
   
 
แพ้อาหาร การแพ้อาหาร (food allergy) จัดเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง พบได้ในเด็กบ่อยกว่าผู้ใหญ่ และเด็กเล็กบ่อยกว่าเด็กโต โดยในผู้ใหญ่พบประมาณร้อยละ 2 ในเด็กพบได้ร้อยละ 6 และเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี พบได้มากถึงร้อยละ 8 การที่เด็กเล็กมีโอกาสที่จะเกิดได้บ่อยกว่ากลุ่มอายุอื่น อันเนื่องมาจากการที่ระบบทางเดินอาหารในเด็กเล็กยังไม่มีการพัฒนาการที่สมบูรณ์ ทั้งในแง่ของระบบภูมิคุ้มกัน การย่อย และการดูดซึมอาหาร ทำให้สารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนที่ถูกย่อยได้ไม่สมบูรณ์ และถูกดูดซึมเข้าไปทำให้เป็นแอนติเจนแปลกปลอมขนาดใหญ่ ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้
ในแง่ของการดูแลรักษาคนที่คุณรัก และตัวคุณเองนั้น ทุกคนยอมรับว่า นอกจากการไปพบแพทย์ เพื่อให้ได้การตรวจวินิจฉัย ให้ถูกต้องกับโรคที่ตนเองเป็นแล้ว การใช้ยาให้ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก แพทย์ผู้ดูแลจะสั่งยาต่างๆ ที่เหมาะสม และเลือกขนาดยาที่ถูกต้องให้ ซึ่งขั้นตอนต่อไป คือ การที่ผู้ป่วยจะต้องทานยาตามที่แพทย์สั่ง แต่ก็จะมีเรื่องเล็กๆ ที่สำคัญ และ บางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ ทำให้เกิดการรักษาที่ไม่ได้ผล หรือ มีผลข้างเคียงจากการรักษาได้โดยไม่ได้ตั้งใจ เรื่องนั้น คือ “การเก็บรักษายา”
 
   
     
   
จากความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เว็บ thaiedresearch.org/โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการวิจัยที่แต่ละ
eDLTV คือ โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบอีเลิร์นนิ่ง ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2550 โดยความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำ เนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์มาลงบนระบบอีเลิร์นนิ่ง ผ่านเว็บ edltv.thai.net
www.bookcyber.com นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งรวมพลของนักอ่านนักเขียนที่น่าสนใจ ด้วยการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารแวดวงวรรณกรรม ตลอดจนเป็นกระดานสนทนาประสาคนชอบอ่านชอบเขียน จึงเป็นเว็บไซต์ที่มีสมาชิกเข้าร่วมพูดคุย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข่าวสารอยู่เสมอ