Self-conquest is the greats of victory. การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 
 
         
       
     
         
   
   
ทาสีอาคารเรียนพร้อมเดินสายไฟ
         
   
ทาสีและเตรียมงานพิธีเสกอาคาร
 
เชื่อมชายคาและเก็บรายละเอียด
 
มุงหลังคาและเก็บรายละเอียด
         
   
วางระบบไฟฟ้าและขึ้นโครงหลังคา
 
เทคาน ฉาบผนัง
 
เทพื้นชั้น 2 วางแนวคานหลังคา
         
   
หล่อเสาชั้นที่ 2
 
หล่อเสาชั้นที่ 1
 
เทคอนกรีตคานล่าง
         
   
หล่อเสา เทคานล่าง
 
ขุดหลุม ผูกเหล็ก
 
ตอกเสาเข็ม
         
 
 
 
Thai English