คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม  
 
   Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 Untitled Document
 
          ช่วงชั้นก่อนประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดให้กับเด็ก ในรูปแบบการสอนแบบโครงการ ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ ลงมือปฎิบัติจริง และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง จากการศึกษาข้อมูลในสิ่งที่เด็ก
สนใจอยากจะเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนทักษะการคิดของเด็ก ครูผู้สอนจึงกระตุ้นให้เด็ก
อยากที่จะเรียนรู้ ในสิ่งที่เด็กสนใจ
        “ จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการต่างๆขึ้น และในบางโครงการได้จัดเชิญผู้ปกครอง หรือ วิทยากรในโรงเรียนและชุมชน มาให้ความรู้กับเรื่องที่เด็กสนใจโดยมีโครงการต่างๆดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษาปีที่ 1

     - โครงการข้าวเม่าพล่า          - โครงการเต้าฮวยฟุตสลัด
     - โครงการกล้วยเชื่อม           - โครงการข้าวโพดคลุกเนย
     - โครงการไข่นกกระทาทอด    - โครงการนมไข่มุก
     - โครงการน้ำปั่นผักรวม         - โครงการนมปั่นสตรอเบอรี่
     - โครงการเยลลี่ผลไม้    
โครงการข้าวเม่าพล่า
โครงการเต้าฮวยฟุตสลัด
โครงการน้ำปั่นผักรวม
โครงการนมปั่นสตรอเบอรี่
      
  ระดับก่อนประถมศึกษาปีที่ 2
- โครงการน้ำตะไคร้ - โครงการสลัดผลไม้
- โครงการน้ำแครอท - โครงการไอติมหลอด
- โครงการน้ำสำรอง   - โครงการวุ้นแครอท
- โครงการวุ้นฟุตสลัด   - โครงการปลูกผักกวางตุ้ง
- โครงการน้ำกระเจี๊ยบ - โครงการขนมกล้วย
- โครงการฟักทองเชื่อม - โครงการยาหม่อง
- โครงการปลูกแตงกวา   - โครงการสีธรรมชาติ
- โครงการปักชำกิ่งไม้  
 
โครงการปักชำกิ่งไม้
โครงการน้ำตะไคร้
 
        
ระดับก่อนประถมศึกษาปีที่ 3

- โครงการผักบุ้งจีน   - โครงการข้าวแต๋นน้ำแตงโม
- โครงการไข่พะโล้  - โครงการน้ำส้ม
- โครงการปลูกผักคะน้า   - โครงการมะเขือเทศแช่อิ่ม
- โครงการลูกชิ้นปลากราย   - โครงการลูกอมสมุนไพร
- โครงการเพาะถั่วงอก  - โครงการหนอนผีเสื้อ

         
โครงการมะยมมะหยี
 
โครงการหนอนผีเสื้อ