Untitled Document
 
  หน้าเเรก

  สภา อย.น้อย
  ประวัติ อย.น้อย เเละ วัตถุประสงค์

  การดำเนิืนงาน
  เครือข่าย อย.น้อย

  ทดสอบไอคิว

 

 
เหตุที่หัวใจหยุดเต้น

     คนเรามีชีวิตอยู่ได้ เพราะอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานเป็นปกติ โดยเฉพาะระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต...วันนี้จะกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ หัวใจหยุดเต้น และการหยุดหายใจ

         ก่อนอื่นคุณผู้อ่านควรต้องรู้ถึงความสำคัญของระบบหายใจ ที่มีปอดเป็นอวัยวะสำคัญ ระบบนี้จะทำให้เกิดการหายใจเข้ารับอากาศที่มีออกซิเจน และหายใจออกนำอากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย โดยทั้งหมดจะต้องผ่านทางจมูก หลอดลม และปอด ขณะที่หัวใจนั้นจัดเป็นอวัยวะสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

เพราะ ฉะนั้น ทั้งระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต ต่างมีความสำคัญต่อชีวิต หากเกิดความผิดปกติของระบบดังกล่าวก็อาจทำให้เสียชีวิต โดยสามารถแบ่งได้เป็น

ภาวะหัวใจหยุดเต้น คือ การไหลเวียนของโลหิตหยุดลงอย่างสิ้นเชิง ทราบได้จากการหมดสติ ไม่มีการเคลื่อนไหว ร่างกายไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น คลำชีพจรไม่พบ และไม่มีการหายใจ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือเรียกว่า หัวใจขาดเลือด ทั้งยังอาจเกิดขึ้นหลังจากภาวะหยุดหายใจ

ส่วนภาวะหยุดหายใจ อาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการ อาทิ โรคปอดติดเชื้อ โรคหอบหืด การจมน้ำ มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจ การได้รับยาเกินขนาด หรืออาการบาดเจ็บต่าง ๆ

           อย่างไรก็ตาม ทั้งภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือภาวะหยุดหายใจนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพราะฉะนั้นการรู้จักวิธีช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้เอาไว้
 


โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : werserone@hotmail.comcom
Design by La Salle Development Team (LSDT)